Budowa garażu nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym...

28.10.2016

Skarbnik jst nie kontrasygnuje umowy o pracę

Samorząd terytorialny

Ustawa o pracownikach samorządowych nie przewiduje dlań takiego uprawnienia. Czynności z zakresu prawa pracy powinien wykonywać wójt, starosta albo marszałek województwa samodzielnie....

28.10.2016

Ślub jednopłciowy uprawnia do urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracownik zamierza wziąć ślub poza granicami Polski, gdzie istnieje możliwość małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci, to należy uznać, że przysługuje mu z tego tytułu urlop okolicznościowy....

28.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski