Tak. W grudniu 2015 r. wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na 4/5 etatu wynosił 134 godziny i 24 minuty.

Dla określonego wymiaru etatu pracodawca ma obowiązek, na każdy okres rozliczeniowy, obliczać liczbę godzin do przepracowania, których zobowiązany będzie pracownik (wymiar czasu pracy).

Aby obliczyć wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy należy w pierwszej kolejności obliczyć wymiar czasu pracy dla pełnego etatu - zgodnie z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., a następnie obniżyć go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony pracownik.

Przykładowo zatem, wymiar czasu pracy w grudniu 2015 r., pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosił 168 godzin [(4 tyg. x 40 godz.) + (3 dni wystające x 8 godz.) – (2 dni świąteczne x 8 godz.)].

Tym samym pracownik zatrudniony na 4/5 etatu w grudniu 2015 r. powinien przepracować 134,40 godz. co przeliczeniu na minuty daje 134 godz. i 24 minuty (0,40 godz. x 60 min).

Pamiętaj!

Ustalając wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego pracodawca nie może zaokrąglać go do pełnych godzin. Może jedynie zaokrąglać w górę niepełne minuty.