Jakie warunki techniczne musi spełniać lokal socjalny?

Budownictwo

Lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być...

12.10.2016

Dzień bez zajęć to nie dzień wolny

Pracownik nie musi wnioskować o urlop bezpłatny na dni, kiedy i tak nie wykonywałby pracy, ale musi się liczyć z tym, że można go będzie wezwać do szkoły - pisze Marta Handzlik w serwisie LEXPrawo...

12.10.2016

Dyrektor szkoły ma prawo do dodatku motywacyjnego

Samorząd terytorialny

Dodatek motywacyjny przyznawany nauczycielom na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego na terenie danej jednostki...

11.10.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski