Nielegalne odprowadzanie ścieków

Samorząd terytorialny

Ktry organ jest właściwy do załatwienia sprawy nielegalnego odprowadzenia ściekw do nieczynnej studni głębinowej?

25.11.2009