Prace renowacyjne figur przydrożnych

Samorząd terytorialny

Czy z środkw własnych gminy można dokonać naprawy ogrodzenia czy innych prac renowacyjnych figur przydrożnych?

01.12.2009

Podział nieruchomości na terenach zamkniętych

Samorząd terytorialny

Czy w przypadku podziału nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, dokonywanej z urzędu na terenach zamkniętych, istnieje obowiązek uzyskania opinii starosty?

30.11.2009