Podział nieruchomości na terenach zamkniętych

Samorząd terytorialny

Czy w przypadku podziału nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, dokonywanej z urzędu na terenach zamkniętych, istnieje obowiązek uzyskania opinii starosty?

30.11.2009

Zezwolenie na usunięcie drzew

Samorząd terytorialny

Właściciel silnie zadrzewionej nieruchomości planuje zmianę sposobu jej użytkowania. W związku z tym, zwraca się z prośbą o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z ww. terenu w zamian za dokonanie...

27.11.2009

Rok Demokracji Lokalnej w 2010 r.

Samorząd terytorialny

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 19 listopada 2009 r. ogłosił rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim z 25 listopada nr 76 pod pozycją 940.

27.11.2009

Zapłata PCC przez spółkę gminną

Samorząd terytorialny

Czy spłka gminna ze 100% udziałem gminy powinna zapłacić PCC w przypadku, gdy otrzymała od gminy pożyczkę?

26.11.2009

Powierzenie funkcji dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Czy można powierzyć funkcję dyrektora na jeden rok, jeżeli konkurs zakładał sprawowanie funkcji przez pięć lat?

26.11.2009