Przeksięgowanie należności z organu do jednostki

Samorząd terytorialny

Na rachunek dochodw gminy wpływają subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego, dotacje celowe na zadania realizowane...

18.11.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski