Niedawno w jednej z gazet ukazał się artykuł dotyczący księgowania zryczałtowanego podatku od skapitalizowanych odsetek od pożyczki. Według mojej opinii nie był on właściwy.
Przykładowe dane:
Pożyczka: 100.000 zł,
Odsetki na koniec roku: 10.000 zł kapitalizacja,
Podatek zryczałtowany: 2000 zł.
Przedstawiam tylko to księgowanie z którym się nie zgadzam.
Wg artykułu:
- 10.000 zł - Konto 246 (pożyczki otrzymane),
- 2000 zł - Konto 403 (podatki i opłaty).
Wg mnie:
- kwota 8000 zł powinna podwyższać konto 246 (pożyczki otrzymane),
- na koncie 403 nie powinno dojść do księgowań.
Jeżeli przyjęlibyśmy rozwiązanie z artykułu, to w koszty oprócz odsetek w kwocie 10.000 zł, zostałaby jeszcze zaksięgowana kwota podatku 2000 zł. Gdybyśmy spłacili tę pożyczkę (powiększoną już o skapitalizowane odsetki w kwocie 10.000 zł) już w następnym roku podatkowym, to de facto nie zapłacilibyśmy zryczałtowanego podatku, którym zostałaby obciążona spółka wypłacająca zobowiązanie. Zakładam oczywiście iż odsetki skapitalizowane są kosztem uzyskania przychodów co jest zgodne z interpretacjami urzędowymi.
Czy moje rozumowanie jest prawidłowe?
Niestety, nie znam artykułu, o którym mowa w treści pytania, jednak należy rozróżnić dwie rzeczy:
- skapitalizowane odsetki dla pożyczkobiorcy stanowią koszt uzyskania przychodów; podatek dochodowy należny od przychodu wypłacanego pożyczkodawcy (jeśli występuje w roli płatnika) nie stanowi dla pożyczkobiorcy kosztu,
- skapitalizowane odsetki dla pożyczkodawcy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu; to pożyczkodawca musi ponieść ciężar tego podatku.
Nie znając treści artykułu, jaki przywołano w treści pytania, trudno się do niego ustosunkować. W zaprezentowanym sposobie rozliczania jest jednak podstawowy błąd: odsetki zapłacone lub skapitalizowane są dla pożyczkobiorcy kosztem - zaś koszt nie powoduje powstania podatku. O podatku można mówić jedynie po stronie pożyczkodawcy, który uzyskuje przychód z tytułu skapitalizowanych odsetek.
Przykład - pożyczka 100.000 zł; odsetki 10.000 zł.
Księgowania u pożyczkobiorcy:
Wn konto 131 Rachunek bankowy, Ma konto 246 Pożyczki otrzymane 100.000 zł (uzyskanie pożyczki),
Wn konto 750 Koszty finansowe, Ma konto 246 Pożyczki otrzymane (naliczenie i kapitalizacja odsetek).
Księgowanie u pożyczkodawcy:
Wn konto 245 Pożyczki udzielone, Ma konto 131 Rachunek bankowy (udzielenie pożyczki),
Wn konto 245 Pożyczki udzielone, Ma konto 751 Przychody finansowe (naliczenie i kapitalizacja odsetek).
Jeżeli dla pożyczkodawcy przychody z udzielania pożyczek nie stanowią przychodu ze źródła "działalność gospodarcza", lecz ze źródła "kapitały pieniężne", od uzyskanego przychodu będzie zobowiązany zapłacić podatek, który ujmie na kontach.
Jeżeli pożyczkobiorca jako płatnik jest zobowiązany do pobrania podatku od płaconych odsetek, wówczas podatek ten nie stanowi dla niego kosztu - jest zmniejszeniem zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Gdyby odsetki podlegały zapłacie, wówczas dokonując przelewu pożyczkobiorca potrąciłby kwotę podatku. W przypadku kapitalizacji podatek zmniejszy kwotę, jaka podwyższy udzieloną pożyczkę - księgowanie może być następujące:
Wn konto 750 Koszty finansowe, Ma konto 246 Pożyczki otrzymane 10.000 (naliczenie i kapitalizacja odsetek),
Wn konto 246 Pożyczki otrzymane, Ma konto 22... Zobowiązania budżetowe - podatek dochodowy 2.000.