Remont drogi o nieuregulowanym stanie prawnym

Samorząd terytorialny

Do nadzoru budowlanego wpłynęło pismo mieszkańcw z prośbą o spowodowanie rozbirki samowolnie wybudowanej drogi asfaltowej na działkach będących ich własnością.

03.11.2010