Firma nie posiada statusu podatnika VAT-UE (nie posługuje się końcówką PL przy NIP). Dostawca krajowy wystawił jej faktury z numerem NIP z końcówką PL.
Czy należy wystawić noty korygujące do tych faktur?

W przypadku rozliczeń krajowych wpisywanie na fakturach oznaczenia "PL" przed numerem NIP nie ma większego znaczenia i nie powinno pozbawiać podatnika możliwości odliczenia VAT.
Zasady wystawiania faktur zawarte zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) - dalej r.z.p. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 r.z.p. faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać między innymi numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Należy przy tym zauważyć, iż NIP europejski różni się od zwykłego NIP oznaczeniem "PL" umieszczanym przed numerem. Powoduje to, że ciąg cyfr jest taki sam, bez względu na to, czy posługujemy się numerem krajowym, czy europejskim. Na dodatek, w obrocie krajowym zamieszczenie oznaczenia "PL" nie daje żadnych uprawnień (inaczej przy obrocie unijnym). Tym samym zdaniem autora odpowiedzi zamieszenie na fakturze powyższego oznaczenia w sytuacji określonej w pytaniu nie pozbawi prawa do odliczenia VAT – jest to bowiem błąd nieistotny. Niewątpliwie podatnik może wystawić w takim przypadku faktury korygujące, ale ich brak nie powinien mu zaszkodzić.