Damian Nartowski

Artykuły autora

O wykładni art. 22(1) kodeksu cywilnego, czyli kto jest konsumentem?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

W sporach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi („sprawach frankowych”) istotne znaczenie ma to, w jakim charakterze działał, zawierając umowę, kredytobiorca. Czy jest konsumentem w relacji z bankiem i czy może korzystać z dobrodziejstwa ochrony kreowanej przez dyrektywę Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, czy też działał jako przedsiębiorca i tej ochrony nie powinien otrzymać - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

10.06.2024

Sytuacja po „dużej” uchwale Sądu Najwyższego w sprawie frankowej

Wymiar sprawiedliwości

Pomimo nagłych zwrotów akcji doszło do wydania przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchwały w sprawie kredytów powiązanych z walutą obcą. Uchwała ta wiele wyjaśnia i będzie pomocna. Okazuje się bardzo korzystna dla kredytobiorców, ale... może nie przyspieszyć postępowań. Na pewno jednak zmniejszy ryzyko porażki czy rozbieżnych orzeczeń w tożsamych czy zbliżonych stanach faktycznych - pisze Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

27.04.2024

Nieważność umowy o kredyt we frankach a oświadczenie konsumenta

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Umowa kredytu, zakładając że wadliwe postanowienia mogą doprowadzić do jej wyeliminowania z obrotu, jest nieważna z mocy prawa i od samego początku. Dlatego nie można uznać, że w tym przypadku zastosowanie znajdzie condictio causa finita. Nie ma podstaw do rozróżniania nieważności bezwzględnej i nieważności „konsumenckiej”, a tym samym skutków każdej z nich - piszą Damian Nartowski i Karol Wątrobiński

14.04.2021

Umowy weselne w żółtych i czerwonych strefach - młodzi mogą od nich odstąpić

Małe i średnie firmy Koronawirus

Na weselach w strefie czerwonej nie może bawić się więcej niż 50 gości, a w strefie żółtej więcej niż 100. Część młodych woli przenieść imprezę na inny termin lub do strefy zielonej, gdzie limit wynosi 150. Pozostali odstępują od umów, jakie zawarli z właścicielami sal, hotelami, restauracjami. Czy mogą? Tak, o ile w umowie nie ma zabezpieczeń dla przedsiębiorcy - uważa Damian Nartowski,

13.08.2020

Nie warto pozbawiać się szansy na wznowienie postępowania po orzeczeniu TSUE

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Coraz głośniej mówi się, że dopuszczalne będzie wznowienie sprawy cywilnej po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, mimo braku wyraźniej podstawy prawnej. Jest to możliwe w bliźniaczej procedurze sądowoadministracyjnej. Do składania takich wniosków zachęca radca prawny Damian Nartowski

22.05.2019
1  2