Zuzanna Jakubik

Artykuły autora

Niedokładna analiza SIWZ naraża na koszty

Zamówienia publiczne

Każdy podmiot przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien z należytą starannością i precyzją zapoznać się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - orzekła...

02.07.2016

Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny

Zamówienia publiczne

W przypadku podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, w szczególności kiedy o 30% odbiega od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen innych ofert, wykonawca musi złożyć dokładne...

29.06.2016
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10