Zuzanna Jakubik

Artykuły autora

Szacowanie wartości zamówienia po nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Jedną z czynności podejmowanych przez zamawiającego w ramach przygotowania zamówienia jest oszacowanie jego wartości. W niniejszym opracowaniu zostaną pokrótce przedstawione reguły dotyczące...

16.08.2016

Podpis wykonawcy nie jest elementem treści oferty

Zamówienia publiczne

Brak podpisu wykonawcy w wyznaczonym miejscu formularza ofertowego nie może być uznany za błąd dyskwalifikujący ofertę z powodu niezgodności z SIWZ. To nie dane kontaktowe, czy podpis stanowią o...

15.08.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10