Michał Topulniak

Artykuły autora

Księgowanie usługi sprzedanej innemu kontrahentowi

Zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody. Liczy się to, kiedy dane zdarzenie miało miejsce,...

23.01.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    34