Paulina Zawadzka-Filipczyk

Artykuły autora

Praca kobiety w ciąży podlega ochronie

Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega szczególnej ochronie. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z taką pracownicą bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jest...

29.08.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    18