Radosław Kowalski

Artykuły autora

Podatnik musi co roku sporządzić spis z natury

Podatnik, który prowadzi ewidencję podatkową na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowany jest do zamknięcia tej księgi na koniec...

05.12.2016
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    79