Radosław Kowalski

Artykuły autora

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Zawarte w ustawie zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mają na celu przede wszystkim uporządkowanie przepisów zarówno przez likwidację...

28.05.2007
1    71  72  73  74  75  76  77  78  79