Prawnicze czary w Halloween z przymrużeniem oka

Prawo karne

Coraz bardziej popularny, nie tylko w Ameryce, Halloween sprzyja magicznemu myśleniu. Prawnik również może mu ulec. Ale czy prawnikowi wypada pisać o wiedźmach i diable w kontekście prawnym, rozważając legalność czarów, konszachtów z diabłem czy handlu nawiedzonymi domami? Pisze o tym dr hab. Michał Jackowski, profesor WSHiU, adwokat, doradca podatkowy.

31.10.2022

Senatorowie chcą ratowania ofiar GetBack z Funduszu Sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Finanse

Z Funduszu Sprawiedliwości miałyby być wypłacone pieniądze osobom poszkodowanym działalnością GetBack S.A. Przewiduje to projekt zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, który 26 października przyjęły połączone komisje senackie. Przeciwna projektowi jest m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego, gdyż fundusz ma na celu wykonanie już orzeczonych kar. A w tym wypadku żadne orzeczenia nie zapadły.

26.10.2022

Obrońcy nadużywają argumentów o wadliwej obsadzie sądu?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Naruszenie prawa międzynarodowego, czyli pozbawienie skazanego prawa do sądu, miało być przyczyną wznowienia postępowania karnego - według obrońcy. Jednak wnioskodawca nie zauważył, że postanowienie wydane zostało przez sędziego powołanego na urząd dużo wcześniej przed reformą Krajowej Rady Sądownictwa, bo w 2010 roku. Sąd Najwyższy oddalił zatem wniosek.

21.10.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Przejście w stan spoczynku ratuje przed karą

Prawo karne Prawnicy

O utrzymaniu w mocy orzeczenia wobec sędziego zadecydowało jego przejście w stan spoczynku, choć Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło do rażącego i poważnego naruszenia prawa. Dlatego że sędzia bez zasięgnięcia opinii biegłego umieścił oskarżoną w zamkniętym zakładzie karnym. W tym wypadku - jak uznał SN - nie zachodzi możliwość uniewinnienia i zastosowania kontratypu z ustawy, która weszła w życie 15 lipca br.

21.10.2022

Zasady kontroli osadzonych muszą być jasne - uwagi RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nie jest uzasadniona kontrola osobista osadzonego przez co najmniej trzech funkcjonariuszy. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich duża liczba funkcjonariuszy potęguje bowiem stres, może prowokować niewłaściwe reakcje kontrolujących oraz być wykorzystywana jako forma zastraszania więźnia. Wątpliwości rzecznika budzi także brak regulacji sprawdzania miejsc intymnych więźniów.

14.10.2022

SN: Kierowca ukarany za ten sam czyn dwa razy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Postępowanie nakazowe bez udziału obwinionych powoduje niekiedy dość przykre pomyłki sądowe. I tak w sprawie kierowcy, który popełnił oczywiste wykroczenie drogowe, zapadły w zeszłym roku dwa wyroki w odstępie niespełna dwóch miesięcy - wydane przez ten sam Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Gdyby nie kasacja Prokuratora Generalnego, mężczyzna płaciłby grzywnę dwa razy.

14.10.2022

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem nadal potrzebują wsparcia w systemie i w prawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak w praktyce wygląda opieka szpitalna nad dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego? Jak pomóc nastolatkom, którzy przejawiają nieprawidłowe zachowania seksualne? Czy Polacy uważają klapsy za przemoc i czy sami stosują je wobec swoich dzieci? - to niektóre tematy 19. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

14.10.2022

Lepszy sposób na przemoc w rodzinie - nowelizacja ustawy w Sejmie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Projekt rządowej ustawy antyprzemocowej zakłada rozszerzenie możliwości natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej. W dyskusji podczas pierwszego czytania w Sejmie zwrócono uwagę, że projekt nie obejmuje sprawców pozostających w związkach partnerskich i po orzeczeniu rozwodu. Ponadto dotychczasowe regulacje uchwalone dwa lata temu "były bezzębne i tylko rozzuchwalały sprawców".

07.10.2022

Naukowcy tworzą narzędzie pomocne w przesłuchiwaniu nieletnich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przesłuchanie małoletniego, który jest świadkiem jakiegoś zdarzenia albo może posiadać informacje potrzebne dla śledztwa, często pozostawia trwały ślad w jego psychice. Dlatego zespół badawczy Uniwersytetu SWPS w Katowicach tworzy narzędzie do oceny poziomu funkcjonowania dziecka, aby przesłuchanie odbyło się w przyjaznej atmosferze zarówno dla dziecka, jak i przesłuchującego.

07.10.2022

Już ponad 400 tys. podpisów - projekt o obronie religii trafi do Sejmu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zebrano już ponad 400 tys. podpisów pod inicjatywą "W obronie chrześcijan", która ma na celu m.in. ochronę symboli religijnych – poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt, według autorów ma na celu doprecyzowanie przepisów o wolności wyznania, aby prokuratura i sąd nie mieli wątpliwości, czy dany czyn jest zabroniony. Projekt jeszcze we wtorek ma trafić do Sejmu.

04.10.2022

Prof. Bidziński: Nawet sąd nie może zalegalizować Pegasusa

Prawo karne RODO

Stosowanie Pegasusa jest na gruncie prawa polskiego niedopuszczalne z racji, iż umożliwia niekontrolowany dostęp do sfery intymnej człowieka, przyznając inwigilującemu możliwość niejawnego wpływania na tok życia inwigilowanego, w tym kradzież jego tożsamości - wynika z analizy sporządzonej przez prof. dr hab. Mariusza Bidzińskiego dla Senatu.

03.10.2022

SA: Żulczyk niewinny, mógł krytykować prezydenta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pisarz Jakub Żulczyk nie popełnił przestępstwa, nazywając prezydenta Andrzeja Dudę "debilem" - zawyrokował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ogłoszone w piątek 30 września orzeczenie jest prawomocne. To finał sprawy, która ciągnęła się za pisarzem od listopada 2020 roku, kiedy nazwał on w internetowym wpisie prezydenta Andrzeja Dudę "debilem".

01.10.2022

Przepraszam, ale zdania nie zmieniam – pozew o ochronę dóbr osobistych musi być precyzyjny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Czy wszyscy urażeni poczuli się przeproszeni? – to pytanie często zadaje sobie czytelnik nakazanych przez sąd przeprosin. Uzyskanie oświadczenia o satysfakcjonującej formie i treści wymaga czasu i bardzo precyzyjnego pozwu, choćby po to, by uniknąć komunikatu napisanego białą czcionką na białym tle lub przykrytego kolejnymi postami w mediach społecznościowych.

01.10.2022

SN: W czasie wiecu wyborczego prezydenta można wyrażać ostry sprzeciw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W wypadku polityka nie każde zachowanie naruszające pewne standardy kultury, obyczaju, przyzwoitości może być utożsamiane ze znieważeniem. Dlatego, aby mówić o zaistnieniu przestępstwa, znieważenie musi osiągnąć taki stopień pogardy, którego nie da się usprawiedliwić i stanowić nieracjonalizowany, złośliwy atak osobisty. Stanowisko to podzielił Sąd Najwyższy.

30.09.2022

SO: Brak informacji o wydatkach z pieniędzy publicznych Lux Veritatis nie krzywdzi

Prawo karne Prawo cywilne

Prawomocnym wyrokiem zakończył się spór między Watchdog Polska a Fundacją Lux Veritatis. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie. Orzekł, że organizacja społeczna nie może być pokrzywdzoną, gdyż brak informacji nie może jej skrzywdzić, jest tylko szkodliwy dla dobra publicznego.

28.09.2022

SN: Państwowa komisja może oskarżać pedofili na równi z pokrzywdzonym

Prawo karne

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, może występować w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, to jej pozycję procesową określają przepisy odnoszące się do oskarżyciela posiłkowego, a więc strony - takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy.

27.09.2022

Sąd: Prof. Romanowski nie pomówił sędziego Radzika

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia uznał, że nie doszło do pomówienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława Radzika przez znanego adwokata i profesora Wydziału Prawa i Administracji UW Michała Romanowskiego, który jest m.in. pełnomocnikiem sędziego Pawła Juszczyszyna w jego zabiegach o cofnięcie skutków decyzji Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

26.09.2022

Nowe przepisy namnożyły skrzyżowań - nawet policja ma z tym kłopot

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym zmieniła definicje skrzyżowania i drogi. W konsekwencji miejsca, które do tej pory nie były uznane za skrzyżowania, takimi nagle zostały. A to ma wpływ m.in. na manewry wyprzedania lub prędkość jazdy. Zdezorientowani są nie tylko kierowcy, ale i eksperci od ruchu drogowego, w tym policjanci. I wieszczą problemy.

26.09.2022

Minister zdrowia decyduje o przedawnieniu przestępstw - MS zapowiada zmianę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przepis ustawy „cowidowej” faktycznie uzależnia zasady przedawniania karalności od decyzji Ministra Zdrowia. Przesłanką wstrzymania biegu przedawnienia jest bowiem obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – a decyduje o tym Minister Zdrowia w rozporządzeniu. To zaś oznacza możliwość decyzji w tej sprawie aktem niższego rzędu niż ustawa.

23.09.2022

Biznes pominięty w konsultacjach projektu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Prawo karne Prawo gospodarcze

Pracodawcy zostali pominięci w konsultacjach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - alarmuje w liście do ministra sprawiedliwości Konfederacja Lewiatan. I apeluje o włączenie przedsiębiorców do konsultacji publicznych tego projektu ustawy. Konfederacja przypomina, że ma do tego ustawowe prawo.

22.09.2022