W eKRS wciąż brakuje kluczowych dokumentów i funkcjonalności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Od czasu, gdy w systemie eKRS odnotowywano częste awarie, które uniemożliwiały korzystanie z bazy, jego funkcjonowanie technicznie się poprawiło. Jednak zdaniem prawników i referendarzy, nadal są kwestie, które wymagają poprawy i wprowadzenia nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o automatyczne wznawianie prowadzenia działalności gospodarczej czy dokumenty widoczne w systemie.

17.03.2023

Prof. Ochmański: Politycy instrumentalnie traktują unijne traktaty

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać wszechwładzą ustawodawcy. Tak twierdzi prof. Jerzy Ochmański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, komentując skargę do TSUE na antyunijne wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

17.03.2023

NSA poczeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z prezydentem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prezydenta RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym i prezydentem. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy Konstytucja pozwala na kontrolowanie przez NSA powołań sędziów. Zdaniem prezydenta, Konstytucja na taką kontrolę nie pozwala. NSA zawiesił kolejną taką sprawę w oczekiwaniu na wyrok TK.

16.03.2023

Sędzia awansowała i od razu skazała aktywistkę proaborcyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Agnieszka Wioletta Brygidyr-Dorosz awansowała jako delegowana do Sądu Apelacyjnego 14 marca br. W tym dniu także wydała wyrok w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Uznała winę oskarżonej za pomocnictwo w dokonaniu aborcji, poprzez dostarczenie pocztą pastylek wczesnoporonnych. Sędzia przez wiele lat robiła karierę w prokuraturze, a od trzech lat szybko awansuje w sądach.

16.03.2023

Kolejni ławnicy SN zaprzysiężeni, ale z orzekaniem zaczekają na resztę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 16 marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od kolejnych siedmiu osób – ławników SN nowej kadencji. Pozostało jeszcze 16 osób do zaprzysiężenia. Jaki jest dobór i kryteria decydujące o kolejności – tego nie wiadomo. Ławnicy odnoszą się do tego krytycznie i zamierzają uchylać się od orzekania do czasu zaprzysiężenia wszystkich.

16.03.2023

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Domagał się tego też Stefan Wilmont.

16.03.2023

TSUE: Trzeba usunąć nieuczciwe warunki z umowy kredytowej

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że unieważnienie umowy z powodu jej nieuczciwego charakteru pociąga konieczność przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby przy braku w umowie nieuczciwego warunku. Orzeczenie nie stanowi przełomu – natomiast jasno pokazuje, że TSUE przyjął jednolitą ścieżkę interpretacji przepisów i podtrzymuje wysoki standard ochrony konsumentów.

16.03.2023

Sędziowie i prokuratorzy wygrywają w sądach - pierwsze wyroki kwestionujące zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Sąd Rejonowy we Włocławku wydał właśnie jeden z pierwszych wyroków dotyczących ustalenia wynagrodzenia prokuratora na podstawie ustawy okołobudżetowej - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o 2022 rok. Sąd wskazał przy tym, że ustawodawca ani w tej regulacji, ani w ustawie budżetowej, nie przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby kolejne zamrożenie płac prokuratorów i sędziów, a samą decyzję określił jako uznaniową.

16.03.2023

Czy przerwana więź rodzinna wymaga zadośćuczynienia – rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego postanowiło skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy zmiana kodeksu cywilnego, która nastąpiła w czerwcu 2021 r., nie łamie zasady nieretroaktywności prawa, pewności prawa oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza to, że rodziny poszkodowanych przez błąd medyczny nie doczekają się szybko odpowiedzi.

16.03.2023

Katowicki sąd dyscyplinarny cofa przeniesienie sędziego Żurka 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Katowicach w procesie przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie, uwzględnił większość wniosków sędziego Waldemara Żurka i m.in. przywrócił go do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Wyrok w procesie pierwszej instancji ogłosiła w środę sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń.

15.03.2023

Forum Współpracy Sędziów: Działanie przewodniczącej KRS nieetyczne, naruszające godność sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, występując do prezesa poznańskiego sądu w sprawie sędzi, która uniewinniła grupę osób odpowiadających za protest w tamtejszej katedrze i sugerując wysłanie jej na szkolenia, zachowała się nieetycznie, naruszyła godność innego sędziego i nie miała do tego podstawy prawnej - wynika z uchwały Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

15.03.2023

Sprawa dla SN - dwie kary za jedno przekroczenie prędkości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023

W środę kolejna edycja Dnia Edukacji Prawnej

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

15 marca już po raz siódmy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” organizują szkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Edukacji Prawnej. Hasłem przewodnim wydarzenia jest "Sprawczy obywatel", jego partnerem Wolters Kluwer Polska, a celem promocja wiedzy prawniczej, przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie praw obywatela.

15.03.2023

Koszty sądowe mogą przyprawić o zawrót głowy - ale sąd może z nich zwolnić

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli kogoś nie stać na pokrycie kosztów sądowych, z pomocą przychodzą przepisy, zgodnie z którymi strona może złożyć wniosek o zwolnienie z ponoszenia tych opłat w całości lub w części. Sąd wydaje postanowienie, odnosząc się do sytuacji finansowej wnioskodawcy. Do takiego wniosku trzeba się jednak dobrze przygotować, by udowodnić, że z finansami jest rzeczywiście krucho. Piszemy o tym w Dniu Edukacji Prawnej.

15.03.2023

Przemocowiec w domu - policjant może mu nakazać wyprowadzkę

Wymiar sprawiedliwości

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi policjanci, ale też żandarmi wojskowi, mogą wydać wobec sprawcy przemocy domowej nakaz opuszczenia lokalu lub zbliżania się do niego. Do końca 2022 roku takich nakazów/zakazów sami policjanci wydali 8 723, a od sierpnia br. będą mogli stosować kolejne narzędzia - zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscu gdzie są osoby skrzywdzone przez "przemocowca".

15.03.2023

Rozwód może słono kosztować - zależy co strony chcą zyskać

Wymiar sprawiedliwości

To ile trzeba zapłacić pełnomocnikowi za prowadzenie sprawy rozwodowej, zależy od wielu kwestii. Począwszy od miejsca, gdzie mieszkają rozwodzący się małżonkowie, poprzez to, jak bardzo są skonfliktowani, a kończąc na tym, czy zamierzają walczyć o orzeczenie o winie albo czy potrafią porozumieć się w sprawie dzieci. Różne są też sposoby rozliczenia - może być ono całościowe za sprawę, w ratach lub godzinowe.

15.03.2023

Prof. Garlicki: Wysłanie „swojego” sędziego do Strasburga nie uchroni Polski przed niekorzystnymi wyrokami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Impas w procedurze wyłonienia polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to niebezpieczne zjawisko. Ale próba umieszczenia tam przez rząd „swojego” sędziego, by zadbał on o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić Polsce – twierdzi prof. Lech Garlicki, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

15.03.2023

Manifestowali w katedrze - sędzia ich uniewinniła i może trafić na szkolenie z Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

Poznańska sędzia uniewinniła w sumie ponad 30 osób, które w 2020 r. manifestowały w tamtejszej katedrze przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucjącego, który uchylił jedną z trzech przesłanek legalnej aborcji. Teraz przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła się do jej przełożonego, by rozważył skierowanie sędzi na szkolenia dotyczące m.in. konstytucyjnej ochrony kultu religijnego.

14.03.2023

Prokuratorskie postępowania trwają coraz dłużej - RPO pisze do ministra

Wymiar sprawiedliwości

Od 2016 r. trwa znaczny wzrost liczby długotrwałych postępowań przygotowawczych w prokuraturach, konkretnie takich, które trwają powyżej pięciu lat - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że niepokojący jest też wzrost stosowania długotrwałych aresztów - powyżej dwóch lat. W tej sprawie już jego poprzednicy występowali do Ministra Sprawiedliwości, ten przekazał pismo Prokuratorowi Krajowemu i odpowiedzi nadal nie ma.

14.03.2023

Sędzia Kożuchowska-Warywoda: Świadomy praw nastolatek - w przyszłości sprawczym obywatelem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Młode pokolenie coraz lepiej zna swoje prawa i potrafi walczyć o to, co im się należy. A dzięki edukacji prawnej jest szansa, że w przyszłości dzisiejszy nastolatek stanie się sprawczym obywatelem - aktywnie radzącym sobie w trudnych prawnie sytuacjach. Edukacja to ciągła praca, szczególnie w czasach zmieniających się przepisów - mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.

14.03.2023