Szefowa Kancelarii Sejmu nie stawi się przed sądem, bo ma posiedzenie komisji 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie stawię się w piątek przed sądem w Olsztynie na wezwanie sędziego Pawła Juszczyszyna, ponieważ mam tego dnia posiedzenie komisji - poinformowała w czwartek szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. - Nigdy nie lekceważę sądu, ale muszę uczestniczyć w posiedzeniu komisji sejmowej - dodała.

23.01.2020

Polska nisko w rankingu demokracji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polska znalazła się na 57. pozycji w zestawieniu tygodnika The Economist i uplasowała się za Węgrami i Bułgarią. Gorzej od nas wypadły w UE jedynie Rumunia i Chorwacja. W 2019 roku Polska zajmowała 56. miejsce i należała do grupy "wadliwych demokracji". W tym roku nasz kraj zamienił się miejscami z Węgrami, które do tej pory piastowały 57 lokatę.

23.01.2020

Kajdanki nadużywane przez policję - RPO pisze do szefa MSWiA

Wymiar sprawiedliwości Policja

Niemal wszystkie osoby doprowadzane do jednostek policji mają ręce skute z tyłu – tymczasem prewencyjnie kajdanki można zakładać tylko z przodu. Kolejnym problemem jest np. zakładanie kajdanek zespolonych nastolatkom konwojowanym do placówek wychowawczych - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwrócił się w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

23.01.2020

Prawo do sądu kontra rugi sędziowskie - SN rozstrzygnie, czy "nowi" są sędziami

Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy nie mają wątpliwości, że uchwała trzech Izby SN - Cywilnej, Karnej i Pracy dotycząca statusu sędziów rekomendowanych przez obecną KRS, będzie mieć istotne znaczenie. Chodzi o ponad 300 osób i tysiące wyroków - mówią. Sędziowie liczą na jasne wytyczne, pełnomocnicy już kwestionują składy orzekające, a "nowi" podkreślają, że próbuje się ich wbrew prawu odsunąć od orzekania.

23.01.2020

Sprawa stawek adwokackich ponownie w Trybunale Konstytucyjnym

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka dopełniła formalności i w najbliższych dniach skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji rozporządzenia ministra w sprawie stawek adwokackich - ustaliło Prawo.pl. Poprzednim Trybunał się nie zajął, właśnie z powodów formalnych. Wskazał, że taka uchwała musi być podjęta przez całą NRA, a nie przez jej prezydium.

23.01.2020

Prezes TK zawiesza posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie statusu nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W związku ze wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania z wniosku marszałek Sejmu, czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN zostaje zawieszone - oświadczyła w środę po południu prezes TK Julia Przyłębska. Rzecznik Sądu Najwyższego wyjaśnił, że posiedzenie się odbędzie, a jego uczestnicy zdecydują, jak potraktować to oświadczenie szefowej TK.

22.01.2020

Marszałek Sejmu oczekuje od TK zablokowania uchwały SN w sprawie nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Planowane na czwartek posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego to podważenie naszego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym podważenie kompetencji prezydenta do powoływania sędziów - stwierdziła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. I poinformowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym.

22.01.2020

Francja też zaniepokojona zmianami w polskich sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedstawicielka francuskiego rządu wyraziła we wtorek zaniepokojenie polską reformą sądownictwa. Przypomniałam o naszym zaniepokojeniu i wyczuleniu na ten temat praworządności, który wydaje nam się kluczowy dla wiarogodności projektu europejskiego – oświadczyła sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Francji Amelie de Montchalin.

22.01.2020

Zjednoczona Prawica zamierza w czwartek zatwierdzić ustawę o dyscyplinowaniu sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zjednoczona Prawica zagłosuje za odrzuceniem wniosku Senatu w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli za utrzymaniem tej ustawy - zapowiedział w środę poseł PiS Marek Ast, szef sejmowej komisji sprawiedliwości. Właśnie w środę ta komisja wyda opinię na temat uchwały Senatu, a w czwartek w Sejmie odbędą się głosowania.

22.01.2020

Adwokatura chce ułatwień w dostępie aresztowanego do obrońcy

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoby aresztowane powinny mieć stały, nielimitowany kontakt ze swoim obrońcą - przekonuje Naczelna Rada Adwokacka i postuluje odpowiednie zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym. Stosowna petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie została skierowana do Senatu - ustaliło Prawo.pl.

22.01.2020

Trudniejsze prywatne oskarżenie - RPO chce zmian w prawie

Wymiar sprawiedliwości

Osobie pokrzywdzonej przestępstwem będzie trudniej wnieść do sądu własny, tzw. subsydiarny akt oskarżenia - jeśli prokuratura zdecydowała nie ścigać sprawcy - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o niedawne zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Rzecznik zwrócił się do Senatu o inicjatywę ustawodawczą.

22.01.2020

KE przystępuje do oceny praworządności w państwach członkowskich

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Niezawisłość sądownictwa, walka z korupcją, a także pluralizm mediów - to niektóre z elementów, które mają być brane pod uwagę przy analizie standardów dotyczące praworządności, które powinny być stosowane w Unii Europejskiej. Przedmiotem oceny mają też być orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczące danego państwa.

21.01.2020

Izba Dyscyplinarna SN: Niech TK wstrzyma ocenę naszego statusu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała we wtorek pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zwróciła się do TK o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu postępowań dotyczących statusu sędziów SN, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN.

21.01.2020

RPO pyta o liczbę sędziowskich dyscyplinarek

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć, ile takich spraw wszczęto z własnej inicjatywy, a ile na żądanie m.in. ministra sprawiedliwości, prezesów sądów czy KRS, oraz jakie zarzuty stawiano sędziom. Pyta sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba, o liczbę prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, oraz rezultaty tych, które się zakończyły.

21.01.2020

Kancelaria Sejmu nie pokazała sędziemu Juszczyszynowi list poparcia dla sędziów-członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kancelaria Sejmu odmówiła we wtorek sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi okazania list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jako powód podano wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego delegacji na jego wyjazd do Warszawy. Tymczasem WSA w Warszawie stwierdził, że Kancelaria nie może odmawiać ujawniania tych list.

21.01.2020

Najpierw RPO, teraz Izba Dyscyplinarna pyta o status sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła zwrócić się do Krajowej Rady Sądownictwa o przekazanie informacji w sprawie trybu powołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zrobiła to na wniosek pełnomocników jednej z sędziów, której sprawę rozpatrywała, ale wcześniej o to samo do KRS wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

21.01.2020

WSA: Prezes UODO nie może blokować ujawnienia list poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Postanowienie zabezpieczające Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujące Kancelarii Sejmu powstrzymanie się z upublicznieniem list poparcia do KRS, nie ma zastosowania do sądów - stwierdził 20 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. We wtorek 21 stycznia Kancelaria Sejmu odmówiła sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi dostępu do tych list.

21.01.2020

Gowin: W czwartek odrzucimy senackie weto wobec nowelizacji ustaw sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Senat w zeszłym tygodniu odrzucił w całości nowelizację ustaw sądowych rozszerzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. O dalszym losie nowelizacji ma zdecydować w czwartkowym głosowaniu Sejm. Minister Gowin zapowiedział, że większość sejmowa odrzuci sprzeciw Senatu i nowelizacja trafi na biurko prezydenta.

21.01.2020

Izba Dyscyplinarna może obniżyć wynagrodzenia zawieszonym sędziom

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 21 stycznia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatrzy dwie sprawy dyscyplinarne sędziów, którzy podważyli status prawny asesora sądowego oraz zadali pytanie prejudycjalne. Grozi im postępowanie karne. Izba ma zdecydować, czy sędziów zawieszać w czynnościach i obniżyć im wynagrodzenia na czas zawieszenia.

21.01.2020

Prof. Biernat: Sądy nie tylko w unijnych sprawach mogą oceniać niezależność Izby Dyscyplinarnej i KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

To, że unijny trybunał nie zdecydował się na samodzielną ocenę niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i „dystansu” Krajowej Rady Sądownictwa wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej, uważam za trafne rozwiązanie, jakkolwiek może być dla niektórych obserwatorów rozczarowujące - twierdzi prof. Stanisław Biernat.

21.01.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski