KRS rekomenduje Łukasza Piebiaka do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa wskazała prezydentowi sześciu przyszłych sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wśród nich Łukasza Piebiaka, wiceministra sprawiedliwości, który został zdymisjonowany z powodu tzw. afery hejterskiej. Dostał 12 głosów "za" i pięć "przeciw". Nominację zatwierdzić musi jeszcze prezydent.

14.05.2021

RPO: Notariusze nie powinni doliczać VAT do opłat notarialnych

Prawnicy Domowe finanse VAT

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Krajową Radę Notarialną o wyjaśnienia w sprawie pobieranych opłat od klientów. Notariusze do taksy notarialnej doliczają VAT. Nie pozwalają jednak na to przepisy. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał także Sąd Najwyższy.

13.05.2021

Zaczynają się zawodowe egzaminy prawnicze

Prawnicy Strefa aplikanta

W środę zaczynają się prawnicze egzaminy zawodowe. W dniach 12-14 maja odbędzie się egzamin komorniczy, a w dniach 18-21 maja - egzaminy adwokacki i radcowski. Egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

12.05.2021

Notariusz nie odliczy kosztów aplikacji

Prawnicy PIT Rachunkowość

Cały czas nie wiadomo, gdzie kończy się związek wydatku z prowadzonym biznesem, a zaczynają cele osobiste przedsiębiorcy. Właśnie przekonał się o tym przyszły notariusz, któremu fiskus w najnowszej interpretacji nie pozwolił na odliczenie wydatków na aplikację notarialną. Okazało się, że wydatki zostały poniesione za wcześnie.

12.05.2021

Olsztyński SO zawiesił decyzję Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał "skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" zawieszającej sędziego Pawła Juszczyszyna w pracy i obniżającej mu wynagrodzenie. Postanowienie jest nieprawomocne, ale wykonalne. Tymczasem prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki zapowiedział, że nie przywróci sędziego do pracy.

11.05.2021

Lepiej późno niż wcale - wraca sprawa alimentów natychmiastowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po dwóch latach Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do alimentów natychmiastowych. Właśnie przedstawiło projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma je wprowadzić. Sądy miałyby przyznawać określoną z góry kwotę alimentów w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie.

11.05.2021

Brzechwa ma pomóc w ocieplaniu wizerunku adwokatury

Prawnicy

#AdwokatCzytaBrzechwęDzieciom - taką akcję na zbliżający się Dzień Dziecka przygotowuje Naczelna Rada Adwokacka. Jan Brzechwa wybrany został nieprzypadkowo, był bowiem nie tylko autorem bajek i wierszy dla dzieci ale też znanym w okresie międzywojennym adwokatem. W projekt mają się włączyć aplikanci, a idea ma być rozpowszechniona w poszczególnych izbach.

11.05.2021

Prokuratorzy mają prawo do kasacji w sprawach dyscyplinarnych

Prawnicy Pacjent Prokuratura

Sejm popełnił błąd w ustawie o Sądzie Najwyższym, bo co innego chciał osiągnąć. Celem zmian było wzmocnienie sądowej kontroli orzeczeń zapadłych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec prokuratorów, a nie ograniczanie im konstytucyjnego prawa do sądu - stwierdził Trybunał Konstytucyjny, a za nim Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

11.05.2021

ETPC zapowiada rozpatrzenie pięciu spraw dot. braku niezależności polskich sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu przekazał w poniedziałek, że poinformował rząd Polski o pięciu sprawach dotyczących domniemanego braku niezależności sądów i poprosił o przedstawienie uwag w tych sprawach. Wiceszef MS Sebastian Kaleta ocenia, że "próba ingerencji w polski porządek ustrojowy będzie bezskuteczna".

10.05.2021

Dr Olężałek: Projekt nowego kodeksu etyki adwokackiej wymaga jeszcze debaty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura potrzebuje zmian w kodeksie etyki – to fraza, którą nieprzerwanie słyszymy od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej i środkach masowego przekazu. Czy proponowany kształt kodeksu nie zaburzy ukształtowanego przez wiele lat orzecznictwa w sprawie deliktów dyscyplinarnych, nie utrudni pracy adwokatom, w szczególności sędziom sądów dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym?

10.05.2021

Adwokat od pierwszej czynności procesowej? NRA chce zmian w prawie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacja podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego. Chodzi o zapewnienie prawa do pomocy adwokata dla osoby zatrzymanej już od pierwszej czynności procesowej lub dowodowej wykonywanej z jej udziałem.

09.05.2021

Prawnicy mówią ostro, krytykują władze - jedni są karani, innym uchodzi na sucho

Prawo karne Prawnicy

Na linii władza - prawnicy coraz bardziej iskrzy, coraz więcej jest więc skarg do sądów dyscyplinarnych o nadużycie wolności słowa przez adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, a nawet sędziów. Ocena, czy prawnik przekroczył granice swobodnej wypowiedzi nie jest jednoznaczna, mimo obowiązujących kodeksów etycznych. Zależy od wrażliwości organów władzy i konkretnych osób, kontekstu,

08.05.2021

ETPC: Udział dublera w składzie Trybunału narusza prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W polskim Trybunale Konstytucyjnym doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego wynikającego z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz naruszenia prawa do sądu ustanowionego ustawą - orzekł w piątek Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tym samym przyznał rację firmie, która skarżyła się, że decyzję umarzającą jej sprawę podpisał sędzia-dubler.

07.05.2021

Adwokaci nie wpuszczeni do SN - protest ORA w Warszawie

Prawnicy

Dwoje warszawskich adwokatów, wykonujących czynności zawodowe polegające na zgłoszeniu udziału przedstawicieli społecznych w postępowaniu przed Izbą Dyscyplinarną nie zostało wpuszczonych na salę sądową. Co więcej zostali spisani przez policję pod pretekstem „sprawdzenia, czy nie są osobami poszukiwanymi”. Dziekan ORA w Warszawie wystąpił w tej sprawie do I Prezes SN i komendanta głównego policji.

06.05.2021

NSA uchylił uchwały KRS, ale nominacje do Sądu Najwyższego ważne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone uchwały obecnej Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołań sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. Nominacje sędziów pozostają jednak ważne. To finał postępowania rozpoczętego w 2018 roku, którego zakończenie czekało na odpowiedź na pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

06.05.2021

Rzecznik TSUE: Polski system dyscyplinarny dla sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia

Polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym - stwierdził w wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I zaproponował, że tak właśnie powinien orzec Trybunał. TSUE już nakazał zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN, ale ona nadal pracuje, m.in. zawieszając sędziom immunitet.

06.05.2021

Nikt nie reprezentował Trybunału Konstytucyjnego w Senacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Informacją o działalności Trybunału Konstytucyjnego w latach 2018 -2019 mieli zająć się senatorowie w środę na posiedzeniu komisji ustawodawczej. Ale jego głównym tematem stała się nieobecność jakiegokolwiek przedstawiciela Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że fakt ten przyjął z "niekłamanym zdumieniem".

05.05.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Uzależnienie od klienta poprzez pożyczki grozi zawieszeniem

Prawnicy

Nawet trudna sytuacja finansowa adwokata nie pozwala mu na zaciąganie pożyczek u klienta, którego sprawę prowadzi - stanowi kodeks etyki zawodu. A Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego dodaje, że żaden prawnik nie powinien zaciągać pożyczek, których nie może spłacić w terminie, a zwłaszcza wyłudzać pieniędzy od kolegów. Prokuratorom za taki czyn grozi uchylenie immunitetu.

05.05.2021

Szykują się zmiany w wyborze sędziów sądów wojskowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

To kolegia wojskowych sądów okręgowych, a nie zgromadzenie sędziów sądów wojskowych będą opiniować kandydatów na sędziów wojskowych - wynika z propozycji nowelizacji ustawy o ustroju sądów wojskowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że celem jest uporządkowanie przepisów i dostosowanie ich do tych dotyczących kolegiów w sądach okręgowych i apelacyjnych.

04.05.2021

Prawnik może bać się szczepienia, ale agitacja w internecie bywa sprzeczna z etyką

Prawnicy Koronawirus

Prawnicy to też ludzie, więc jak inni korzystają z social mediów. Internet daje poczucie wolności więc czasem balansują na granicy etyki. Przykładem są choćby emocjonalne dyskusje, posty czy nawet komentarze dotyczące zasadności szczepień. Gdy dotyczy to tak poważnego problemu społecznego, a opinie wygłaszają osoby zaufania publicznego, samorządy zastanawiają się co z tym zrobić.

04.05.2021