Prezydent po kilku latach nie powołuje sędziów wskazanych przez "starą" KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Monitorze Polskim w poniedziałek ukazało się postanowienie prezydenta, w którym Andrzej Duda odmawia powołania sędziów przedstawionych mu przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Na liście są kandydaci do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych okręgowych i WSA. Jednak część osób z tamtych uchwał KRS otrzymała nominacje.

11.01.2022

Izba Dyscyplinarna SN zajmie się tym razem adwokatami

Prawnicy

We wtorek 11 stycznia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma rozpoznać siedem spraw dyscyplinarnych - trzech adwokatów, w tym warszawskiego mecenasa Jacka Dubois oraz trzech prokuratorów. Na wokandzie w tym tygodniu jest tylko jedna sprawa sędziowska o charakterze wpadkowym - zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia odwołania obwinionego od wyroku.

11.01.2022

12 tomów w pół godziny - w czytelniach sądowych nadal covidowe restrykcje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czasie epidemii prawnicy musieli nabyć wiele umiejętności. Do tych z zakresu nowych technologii doszła też umiejętność szybkiego czytania. Wiele sądów wraca bowiem, a w innych niezmiennie obowiązują restrykcje związane z korzystaniem z czytelni sądowych. Pół godziny na wgląd do akt, w niektórych liczone jest to co do sekundy.

11.01.2022

Sądowa "zgaduj zgadula" - pismo zwrócone, pełnomocnik domyśli się dlaczego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Choć duża nowelizacja procedury cywilnej obowiązuje ponad dwa lata, nadal sprawia pełnomocnikom nie lada problemy. Skarżą się m.in. na przepis, zgodnie z którym sędziowie nie muszą uzasadniać swoich decyzji, chyba że strona wystąpi o to z wnioskiem i opłaci 100 zł. Problem pojawia np. przy zwrocie pism. Teoretycznie pomogłyby zasadnicze motywy rozstrzygnięcia, ale nie każdy sędzia je podaje.

10.01.2022

SA: Pięć lat za wiarę - milion zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego przez państwo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Największy naturalny lęk, czasem szok wywołują pierwsze godziny i dni więziennej izolacji, co winno znaleźć stosowne odzwierciedlenie w wysokości zasądzonego zadośćuczynienia - uznają sądy. Wnioskodawca, który spędził w izolacji pięć lat pracując w kamieniołomach za wyznawaną wiarę, otrzymał milion złotych zadośćuczynienia za swoją krzywdę moralną.

08.01.2022

Nieodpłatna pomoc prawna niekoniecznie dla ubogich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z nieodpłatnej pomocy prawnej co do zasady powinny korzystać osoby, których nie stać na skorzystanie z niej na zasadach komercyjnych. Prawnicy podkreślają jednak, że to iluzja, bo ci, którzy po poradę przychodzą, często na brak środków nie narzekają. To wina przepisów, a do tego adwokat czy radca, nawet jeśli wie, że jego rozmówca mija się z prawdą, nie może mu wsparcia odmówić.

08.01.2022

SN: Prezes Izby Cywilnej pyta o przyczynę wyznaczenia rozprawy w sprawie statusu sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego Karol Weitz na 31 stycznia wyznaczył termin rozprawy w sprawie odpowiedzi udzielonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczącej statusu nowych sędziów. Ponieważ jednak część składu zadającego to pytanie jest w stanie spoczynku, wystąpił do prezes izby o jego uzupełnienie. Prezes Joanna Misztal-Konecka (fot.) jednak pyta, dlaczego wcześniej wyznaczył termin.

05.01.2022

Kompetencje referendarzy coraz większe, ale szanse na zostanie sędzią nikłe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w referendarzach widzi szanse na odciążenie sędziów od natłoku spraw. Ich kompetencje już zwiększono i rozważane są kolejne kroki - jak choćby przekazanie im wymierzania kar nagany czy grzywny. Jednak podobnie jak w przypadku asystentów sądowych, ich ścieżka kariery jest dość krótka, a szansa na zwieńczenie jej stanowiskiem sędziego coraz mniejsza.

05.01.2022

Po wyroku TSUE Izba Cywilna SN wraca do sprawy powołania nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 31 stycznia wyznaczone zostało posiedzenie poszerzonego składu Izby Cywilnej SN w sprawie odpowiedzi udzielonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania w sprawie zainicjowanej przez sędziego Waldemara Żurka, dotyczące powołania sędziów wyłonionych przez obecną KRS. Ponieważ jednak część zadającego pytanie składu jest już w stanie spoczynku, nie wiadomo jaki skład rozpatrzy sprawę.

04.01.2022

Opozycja nie weźmie udziału w wyborze nowych sędziów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do "neoKRS". Wszelkie działania w sprawie wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa powinny być wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego - zapowiedziały w wydanym oświadczeniu partie opozycyjne. Chodzi o trwającą już procedurę zgłaszania kandydatów na członków KRS wybieranych spośród sędziów przez Sejm.

04.01.2022

Adwokat Błaszczak-Banasiak pokieruje Amnesty International

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od początku roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak-Banasiak. Jest prawniczką, adwokatką, aktywistką, specjalistką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Pracowała w Parlamencie Europejskim, a wcześniej przez 14 lat w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym pełniła m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania.

04.01.2022

Pełnomocnik zatrzymanego czy obrońca - przepisy ograniczają prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy

Adwokaci i radcy prawni od lat apelują, by dostęp do obrońcy był możliwy od momentu zatrzymania. Polskie władze konieczności zmian nie widzą, twierdząc, że obowiązujące przepisy wystarczają. To, że tak nie jest, pokazuje praktyka. Prawnicy alarmują, że do części czynności, mimo upoważnienia do obrony, nie są dopuszczani, bo skoro zatrzymany nie ma zarzutu - to ma... pełnomocnika, a nie obrońcę.

03.01.2022

Pomoc prawna w stanie epidemii, nowe obowiązki starosty

Samorząd terytorialny Prawnicy

Dzisiaj weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Rozporządzenie dostosowuje regulacje do stanu epidemii, co oznacza większe możliwości porozumiewania się z potrzebującymi przez telefon i internet.

01.01.2022

SN: Nowi sędziowie przewodniczącymi wydziałów w Izbie Cywilnej

Prawo cywilne Prawnicy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone są trzy nowe wydziały, rozpoznające sprawy bez kryterium terytorialnego. Obowiązki przewodniczących nowo-powołanych wydziałów powierzono dr hab. Tomaszowi Szanciło, Mariuszowi Łodko i dr hab. Marcinowi Krajewskiemu. Zmiany te mają na celu likwidację zaległości w Izbie.

01.01.2022

Adwokat Ofiara: Sytuacja dzieci w czasie rozwodu zależy też od pełnomocnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Potrzebna jest zmiana podejścia adwokatów i radców prawnych do postępowań rozwodowych, szczególnie tych, w których chodzi o osoby posiadające małoletnie dzieci. Bo to właśnie dzieci najczęściej ponoszą konsekwencje konfliktów okołorozwodowych. A takie nastawienie wspierające i rodziców, i dziecko jest też szansą na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku - mówi adwokat Robert Ofiara.

01.01.2022

Dubois i Stępiński: Rząd nie widział Pegasusa, ale o jego działaniu coraz głośniej

Prawo karne Prawnicy Policja

Dziwna amnezja dotknęła premiera, ministrów i polityków partii rządzącej. O systemie Pegasus nie słyszeli i nic nie wiedzą o tym, by był w Polsce. Ale wiele dowodów wskazuje na to, że on jest i do tego jest wykorzystywany przeciwko ludziom opozycji. Tę sprawę kiedyś trzeba będzie wyjaśnić. Teraz służby i prokuratura tego odmawiają, ale wierząc w przysłowia zakładamy, że co się odwlecze, to nie uciecze.

01.01.2022

"Nowy" mediator łatwo nie ma, sprawy trafiają do tych sprawdzonych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mediacje w dobie pandemii zyskują coraz większą popularność. Podkręca to też Ministerstwo Sprawiedliwości, które chce do niej zachęcać m.in. przed rozwodami. Nic więc dziwnego, że sądowe listy mediatorów pękają w szwach, do tego stopnia, że co niektóre z widniejących na nich osób i w przenośni, i dosłownie - nie mogą doczekać się swoich spraw. Pojawiają się też pomysły choćby losowego, czy alfabetycznego ich przydzielania.

31.12.2021

Dr Bednarczyk: Przysłowia dla Izby Cywilnej na Nowy Rok, z życzeniem rozwiązania problemu frankowiczów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowy Rok w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego rozpocznie się pod znakiem zmian organizacyjnych. Czy pozwolą one na przyśpieszenie prac orzeczniczych – czas pokaże. Czy pomogą w opracowaniu rozwiązań dla spraw frankowych – szczerze wątpię. Dlaczego? Sędzia dr Piotr Bednarczyk proponuje przyjrzyjrzeć się sprawom, nad którymi sędziowie pochylą się już (oby!) w roku 2022.

31.12.2021

W Sądzie Najwyższym paraliż i czekanie na reformę jak na stracenie

Prawnicy

Los Sądu Najwyższego w 2021 roku nie został przesądzony. Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawnicy oczekiwali na ruch ustawodawcy, ale się nie doczekali. Trwa walka o praworządność i respektowanie orzeczeń TSUE i panuje dualizm orzeczniczy: pro-unijny i anty-unijny. A na tym wszystkim tracą obywatele, bo nieuniknione są postępowania wznowieniowe i o odszkodowania za błędne wyroki.

30.12.2021

Rzecznik dyscyplinarny już zajmuje się b. wiceprezesem sądu, który odwiesił Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie byłego wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który zdaniem rzecznika mógł przekroczyć uprawnienia wydając zarządzenie o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Sprawę prowadzi zastępca rzecznika Przemysław Radzik.

29.12.2021