Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, który został 4 lutego 2020 r. zawieszony w czynnościach przez ówczesną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, wystąpił do sądu powszechnego z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy - Sądowi Rejonowemu w Olsztynie o przywrócenie do pracy, czyli do orzekania.

Czytaj: 
Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem>>

Olsztyn: Juszczyszyn domaga się przywrócenia do orzekania, Nawacki nadal odmawia>>
 

Sąd nakazuje przywrócenie, prezes i prokuratura odwołują się

W pierwszej instancji sprawę rozpatrywał Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sąd ten orzekł, że sędziemu Juszczynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, a uchwała Izby Dyscyplinarnej SN pozostaje bez wpływu na jego prawa i obowiązki. Nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dopuszczenie sędziego do wykonywania tych wszystkich praw i obowiązków służbowych, a w szczególności do pełnienia funkcji orzeczniczej. Od tego wyroku apelacje złożyły bydgoska prokuratura oraz Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna zdecydowała - Juszczyszyn może wrócić do orzekania>>

Prezes Nawacki złoży kasację do "nowych" sędziów SN

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z 21 września sąd ten oddalił apelacje pozwanego Sądu Rejonowego w Olsztynie i prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe. W zakresie dotyczącym orzeczenia o dopuszczeniu do wykonywania wszystkich praw i obowiązków przez sędziego Juszczyszyna wyrok pierwszej instancji został utrzymany. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy jest prawomocne.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki powiedział portalowi wpolityce.pl, który jako pierwszy poinformował  o wyroku bydgoskiego sądu, że złoży kasację do Sądu Najwyższego. - Wystąpię też o wyłączenie wszystkich sędziów SN, którzy brali udział w łamaniu konstytucji, w uchwale trzech Izb SN ze stycznia 2020 roku. Nie gwarantują oni bezstronności - ocenił sędzia Nawacki.

Czytaj: Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>