Akcja rozpoczyna się 19 września, zaplanowana jest do 30. Weźmie w niej udział ponad 130 szkół i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z całej Polsce. Zajęcia prowadzone będą dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, II klas liceów oraz dla podopiecznych MOW-ów. Zaangażowani z nią są adwokaci i aplikanci z 24 izb adwokackich z całego kraju.

Z zajęć o bezpiecznym korzystaniu z zakupów online, poszanowaniu i ochronie praw autorskich i dóbr osobistych w internecie skorzystać ma kilkanaście tysięcy uczniów.

Czytaj: Dziecko może być wykorzystane także w cyberprzestrzeni - w polskich przepisach luka >>

Akcja cykliczna, pierwsza edycja - prawo cywilne

Adwokat Maria Janik, przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy NRA, koordynująca akcje na szczeblu ogólnokrajowym, podkreśla, że będzie ona miała charakter cykliczny. - W czasie pierwszej edycji, która właśnie się zaczyna, będziemy się skupiać na zagrożeniach związanych z internetem, ale w aspekcie cywilnym. Będziemy z młodzieżą rozmawiać o zakupach online, wykorzystaniu wizerunku w sieci i kwestii ochrony dóbr osobistych - mówi.

Jak dodaje nowością, jeśli chodzi o tego typu akcje, jest zaproszenie do udziału Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. – Zajęcia będą prowadzone w oparciu o przygotowane prezentacje i scenariusze, zaplanowane są na dwie godziny lekcyjne czyli łącznie 90 minut. Adwokaci i aplikanci adwokaccy - z poszczególnych izb (a włączyły się w to wszystkie 24 izby adwokackie) będą omawiać z młodzieżą problemy, które znane nam są z praktyki zawodowej . Chodzi o pokazanie konkretnych przykładów - by młodzi ludzie zobaczyli jakie mają prawa, obowiązki i jakie konsekwencje wiążą się z działalnością "w sieci" - zaznacza.

 

 

Pandemia zwizualizowała problem, dyskusja o trzech obszarach

Jej zdaniem problemy w tym zakresie zwizualizowały się w czasach pandemii, kiedy młodzież przeszła do świata online. Adwokat Maria Janik zaznacza, że podczas akcji poruszane będą trzy obszary - po pierwsze kwestie zakupów przez internet.

- Tak naprawdę dokonując zakupów przez internet nie jesteśmy weryfikowani pod względem, choćby pełnoletniości kupującego. Będziemy odpowiadać na pytania, czy młodzież może dokonywać takich zakupów i co może kupić przez internet, co prawnie oznacza włożenie czegoś do "koszyka" i naciśnięcie opcji "zatwierdź" czy "zamów", czy wtedy kupujący składa oświadczenie woli i co to oznacza - , do czego się zobowiązujemy kupując coś w sieci, jakie są konsekwencje niezapłacenia za zamówiony towar, a także jakie mamy prawa, gdy zakupiony towar nie spełnia naszych oczekiwań - mówi.

Adwokaci i aplikanci będą też uświadamiać nastolatków w zakresie ich praw. - Z naszych obserwacji wynika, że młodzież dokonuje szeregu takich transakcji, a nie wie, np. kto, w jakim wieku może to robić. Kolejna sprawa wykorzystanie zdjęć w sieci. Młodzi ludzie robią zdjęcia kolegom wrzucają je do sieci, oznaczają określone osoby i nie zastanawiają się czy mogą, czy nie. Do tego dochodzą memy. Influencerzy, którzy są obecnie wzorem dla młodzieży, podnoszą te problemy, więc chcemy uświadamiać, jakie są prawne konsekwencji wykorzystania wizerunku bez zgody jego „właściciela”. Warto wiedzieć jakie konsekwencje się z tym wiążą - także odszkodowawcze, a więc finansowe - podkreśla adwokat .

Dodaje, że trzecim obszarem będzie ochrona dóbr osobistych. -Czyli poruszymy kwestie pomówień, naruszenia prawa do prywatności, poszanowania rodziny itd. - wskazuje.

  

Czym skorupka za młodu...

Cele NRA są dwa. Z jednej strony Adwokatura chce pokazać młodym ludziom, że warto sięgać po pomoc prawną , jeszcze zanim pojawi się realny problem, że warto konsultować swoje działania prawne, zanim jeszcze dokonamy danej czynności, jeżeli nie jesteśmy pewni jej skutków prawnych.. I, że każde działanie w sieci może nieść ze sobą różnego rodzaju konsekwencje.

Z drugiej strony, co istotniejsze, chodzi o uświadamianie prawne społeczeństwa, już od najmłodszych lat według zasady czym skorupka za młodu. - Lista szkół i MOW-ów jest już zamknięta, ale będziemy zachęcać do zgłaszania się na kolejny rok, do następnej edycji akcji- zaznacza adw. Maria Janik.