SN: parafia nie odzyska budynku w naturze

Parafia ewangelicko-augsburska musi zadowolić się 10 mln odszkodowaniem. Bydgoszcz nie może zwrócić budynku w naturze, gdyż naruszyłoby to prawa osób trzecich, jaką jest spółka z udziałem samorządu...

28.02.2013

ETS: można dwa razy ukarać podatnika za to samo

Prawo unijne nie zabrania, by podatnik VAT był karany dwukrotnie za ten sam czyn: raz sankcją podatkową, drugi raz sankcją karną - orzekł we wtorek unijny Trybunał. W Polsce dwukrotne karanie jest...

26.02.2013

Sąd: odsetki z ZUS nie są odrębnym świadczeniem

Odsetki nie są odrębnym świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, lecz świadczeniem akcesoryjnym, które w wypadku zaistnienia określonych w ustawie warunków powinno być przyznane i wypłacone przez...

26.02.2013

KIO: zamawiający wyznacza granice oceny ofert

To zamawiający wyznacza granice oceny ofert, a także zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia i podczas dokonywania czynności oceny tych granic nie może przekroczyć - podkreśla Krajowa Izba...

25.02.2013

Nieuczciwą konkurencję trzeba udowodnić

Czynów nieuczciwej konkurencji nie można domniemywać. A do uprawdopodobnienia bezprawnych działań konkurenta konieczne są dowody - stwierdził w wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.

23.02.2013

ETS: praca za granicą to też podstawa do emerytury

Kraje Unii Europejskiej muszą przy wyliczaniu emerytalnych uwzględniać składki opłacone w innym państwie unijnym - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Trybunał uznał, że w tym zakresie...

22.02.2013

Sąd uznał roszczenie elżbietanek wobec państwa

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał co do zasady za usprawiedliwione roszczenie zakonu elżbietanek wobec państwa za mienie zabrane im w PRL (siostry żądają 13 mln zł). Prokuratoria Generalna Skarbu...

21.02.2013