NSA: koło parafialne nie może występować w sądzie

Do występowania ze skargą na odmowę rozbudowy cmentarza uprawnione jest stowarzyszenie diecezjalne, nie zaś koło parafialne stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny unieważniając postępowanie trwające...

16.06.2013

TK umorzył postępowanie w sprawie paktu fiskalnego

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zgodności z konstytucją paktu fiskalnego. Wniosek w tej sprawie złożyli w marcu posłowie i senatorowie PiS. TK podjął postanowienie na...

12.06.2013

Warszawa: pół miliona złotych za hałas z lotniska

Ponad pół miliona złotych z odsetkami wygrało w Sądzie Okręgowym w Warszawie małżeństwo, które pozwało Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze o odszkodowanie za hałas. Sąd zasądził je, bo orzekł,...

11.06.2013

Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z przetargu

Niezgodność oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty...

11.06.2013

Skutki wyroku TK dopiero po jego ogłoszeniu

Emeryt, któremu ZUS niesłusznie zawiesił wypłatę emerytury, bo na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, nie dostanie wyrównania za okres zawieszenia - orzekł Sąd Okręgowy w Legnicy. Sąd uznał, że...

10.06.2013