SA: umowy o dotacje powinny być precyzyjne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamiast pomagać młodym rolnikom, każe zwracać przyznane pieniądze z powodu 3-dniowego opóźnienia w rozliczeniu. Bezzasadnie żąda faktur nawet na...

17.09.2013

Inwestycje na terenach Natura 2000 z ograniczeniami

Realizowanie inwestycji na terenach Natura 2000 nie jest niemożliwe, choć podlega rygorystycznym warunkom - tak można by streścić najważniejsze wnioski wynikające z orzeczeń Europejskiego Trybunału...

16.09.2013

ZAIKS mógł pobierać bezprawnie tantiemy

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy ZAIKS mógł podpisać ugodę z Kinoteką w sprawie zaprzestania egzekucji komorniczej i rezygnacji z roszczeń z tytułu tantiem dla twórców filmowych....

15.09.2013

SN: wydzierżawiający nie może nadużywać swoich praw

Sąd Najwyższy podważył prawo Łomży do domagania się od jednego z łomżyńskich przedsiębiorców, by przywrócił dzierżawioną przez niego działkę do poprzedniego stanu. Wskazał też, jak miasto miałoby...

13.09.2013

NSA: rektor musi być praworządny

Rektora państowej uczelni obowiązuje zasada praworządności, więc nie można akceptować sytuacji, że rektor wielokrotnie narusza przepisy i uczelnia nie może wydawać dyplomów ukończenia studiów -...

11.09.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski