SA: skadruj fotografię, a stworzysz utwór

Ochronie prawa autorskiego podlega fotografia, którą cechują elementy twórcze, choćby na minimalnym poziomie. Poddanie fotografii obróbce i kadrowaniu to wkład twórczy - uznał Sąd Apelacyjny w...

17.03.2015

Prezes NSA informuje o wydatkach, prezes SN niechętnie

Prezes NSA idealnie wywiązał się z ustawy - stwierdził WSA. Podał do publicznej wiadomości wszystkie numery komórkowe sędziów i pracowników, rejestracje aut służbowych, a także koszty wyjazdów...

17.03.2015

SN: użytkownik wieczysty nie może dzielić działki

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie...

14.03.2015

SO: sąd powinien chronić ofiary przemocy domowej

Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy interpretować tak, by jak najlepiej chroniła ofiary przemocy domowej. Inaczej wypacza się sens regulacji - zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Radomiu.

13.03.2015

WSA: zaczernienie nazwiska zamiast usunięcia akt

Generalny Inspektor Danych Osobowych nie może żądać usunięcia danych osobowych i wydania oryginałów pism skierowanych do rektora uczelni przez studentów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. -...

11.03.2015

SN: komornik nie może zająć pieniędzy unijnych

Komornik zajął środki pochodzące z dotacji unijnej na budowę domu pomocy społecznej. Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to niedopuszczalne, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z...

09.03.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski