Warchoł: Konfiskata in rem sposobem na "ukrywanie" nielegalnego majątku

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Konfiskata in rem jest potrzebna do tego, by odbierać majątki pochodzące z brutalnych gangsterskich przestępstw, osobom które je posiadają, a nie są formalnie sprawcami - takie jak np. żona, dziewczyna, rodzice, rodzeństwo bossa mafii - wskazuje Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. I dodaje, że obowiązujące przepisy nie dają takiej możliwości.

24.08.2020

COVID-owy miecz Damoklesa wisi nad sądami - zaległości nieuniknione

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Skracanie urlopów sędziów, wydłużanie sesji, nacisk na e-mediacje - sądy różnie radzą sobie z epidemią koronawirusa. Problem w tym, że obnaża ona nie tylko główne bolączki sądownictwa, ale też mocniej uwypukla podziały na liderów, którzy "idą do przodu" i placówki, które są daleko w tyle. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości - jak ustaliło Prawo.pl - analizuje sytuację i dane z poszczególnych sądów.

24.08.2020

Samorząd radców zwraca się do MS w sprawie krajowego zjazdu

Prawnicy Koronawirus

O podjęcie prac nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby zorganizowanie XII Krajowym Zjazdem Radców Prawnych zaapelował do Ministerstwa Sprawiedliwości prezes KRRP Maciej Bobrowicz. Pismo - jak dowiedziało się Prawo.pl, zostało już przekazane. Równocześnie samorządy i radców prawnych i adwokatów pracują nad swoimi propozycjami zmian legislacyjnych.

24.08.2020

Pracownicy prokuratur pytani o przynależność związkową - "Solidarność" pisze do ministra

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratorzy okręgowi występują do Międzyzakładowej Organizacji Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury o informacje dotyczące jej członków w poszczególnych jednostkach. Związek uważa to za uderzenie w wolności związkowe, niezależność i samorządność związków zawodowych i skierował pisemny sprzeciw do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego.

23.08.2020

Tytuł egzekucyjny komornikowi nie wystarczy - potrzebny tytuł wykonawczy

Wymiar sprawiedliwości

Na mocy Kodeksu postępowania cywilnego tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tytuł wykonawczy jest natomiast podstawą egzekucji. Co do zasady klauzula potwierdza więc zdatność tytułu egzekucyjnego.

23.08.2020

Klauzulę wykonalności można uchylić, ale tylko przy naruszeniu przepisów

Wymiar sprawiedliwości

Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sama klauzula jest aktem zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres. Tytułami egzekucyjnymi, którym może zostać nadana klauzula wykonalności, jest m.in. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

22.08.2020

Komornik wyegzekwuje też wyrok arbitrażowy

Wymiar sprawiedliwości

Przedsiębiorcy nadal częściej idą do sądu niż decydują się na arbitraż. Tymczasem - jak podkreślają eksperci z elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio,rozwiązanie to jest skuteczne także w sytuacjach gdy kontrahenci nie wywiązują się z płatności. Wyrok sądu arbitrażowego - zgodnie z procedurą cywilną - ma moc wyroku sądu państwowego po nadaniu klauzuli wykonalności.

22.08.2020

Bezkarność za działania przy COVID-19? Prawnicy mówią o zagrożonych prawach obywateli

Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa

Projekt zmian, które co do zasady mają gwarantować bezkarność urzędników w sytuacji przeciwdziałania COVID-19, podejmowanych w interesie społecznym, może stać się wytrychem legalizującym także pospolite przestępstwa, wymierzone w obywateli - alarmują prawnicy. Wskazują, że zaproponowane rozwiązanie jest tak szerokie, że może usprawiedliwić niemal każde bezprawie.

22.08.2020

Adwokatura: Zatrzymani aktywiści LGBT nie mogli skorzystać z pomocy prawników

Prawo karne Prawnicy

Policja nie zapewniła zatrzymanym 7 sierpnia uczestnikom zgromadzeń efektywnego prawa do obrony - stwierdza Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i prosi o interwencję w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. I przypomina, że Polska wciąż nie wprowadziła europejskich zasad w tej dziedzinie.

21.08.2020

Izba Dyscyplinarna nadal orzeka - RPO czeka na odpowiedź w jej sprawie

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień rządu w sprawie - jak wskazuje - naruszania postanowień TSUE przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Chodzi o rozpatrywane przez nią sprawy o uchylenie immunitetu sędziów. Konsekwencjami - dodaje - mogą być kary finansowe i dalsze podważenie zaufania do polskiego sądownictwa. 

21.08.2020

Sędziowie widzą nadaktywność rzeczników dyscyplinarnych, ale bardziej tych z centrali, niż z sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie nie mają wątpliwości, że po wyborach prezydenckich rzecznicy dyscyplinarni stają się coraz aktywniejsi i to w stosunku do coraz większych grup spośród nich. Mówią wręcz o presji i zastraszaniu. Sami rzecznicy podkreślają, że sprawy są jednostkowe i wynikają z nadaktywności politycznej sędziów. Jest też pewien wyłom - ich lokalni zastępcy zdecydowanie mniej chętnie podejmują działania.

21.08.2020

Samorządy prawnicze "w kropce" z wyborami - MS nie wyklucza wsparcia

Prawnicy Koronawirus

U adwokatów i radców prawnych trwają dyskusje i analizy nad tym jak - mimo pandemii - zorganizować jesienne krajowe zjazdy. Jedna z konkluzji jest taka, że potrzebne są zmiany w prawie. Nieco inaczej na to patrzy ministerstwo. Przypomina, że samorządy były pytane o swoje potrzeby już na etapie prac nad "tarczami".

20.08.2020

Ciąg dalszy afery z KSSiP? Sędziowie i kuratorzy dostają groźby

Wymiar sprawiedliwości

Od piątku na prywatne maile sędziów i kuratorów sądowych w całym kraju napływały anonimowe groźby. Łączą oni to z lutowym wyciekiem danych z poprzedniej bazy szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Placówka w specjalnym oświadczeniu informuje, że powiadomiła o tym prokuraturę, dodaje jednak, że sama nie może potwierdzić czy jest związek.

19.08.2020

Kuratorzy też mają oczekiwania wobec przyszłorocznego budżetu

Wymiar sprawiedliwości

Zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie odpowiednich środków zapewniających ustawową waloryzację wynagrodzeń, możliwość wypłacania dodatków specjalnych dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich oraz awanse zawodowe - postuluje Krajowa Rada Kuratorów. To kolejna grupa zawodowa związana z wymiarem sprawiedliwości, zaniepokojona przyszłorocznym budżetem.

19.08.2020

Krajowe zjazdy adwokatów i radców pod znakiem zapytania

Prawnicy Koronawirus

Nie tylko adwokaci, ale też radcy prawni mają coraz to większe obawy związane z organizacją jesiennych zjazdów. Choć oficjalnie z NRA i KRRP płyną zapewnienia, że podejmowane będą wszelkie działania by się odbyły, nieoficjalnie członkowie samorządów mówią wprost: nic na siłę i dodają, że konieczne są m.in. zmiany w prawie, a to zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości.

19.08.2020

Senat chce poprawić tarczę 4 - zmienia przepis stosowany przy błędach medycznych

Wymiar sprawiedliwości

To jedna z budzących największe wątpliwości zmian tarczy antykryzysowej 4. Chodzi o art. 37a Kodeksu karnego, który umożliwiał sądowi orzekanie ograniczenia wolności lub grzywny np. w przypadku błędów medycznych. Wprowadzone jednak warunki jego stosowania, a teraz Senat przyjął projekt przywracający jego wcześniejsze brzmienie.

18.08.2020

Bez zwrotu wydatków na obrońcę - RPO wnosi kasację

Prawnicy

Sąd pierwszej instancji warunkowo umorzył sprawę dotyczącą udziału w bójce, a prokuratura to zaskarżyła, bo uznała że wyrok jest zbyt łagodny. W drugiej instancji zaskarżenie zostało oddalone, sąd nie zwrócił jednak kosztów obrony poniesionych przez oskarżonych. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi kasację.

18.08.2020

Adwokatura głowi się, jak podołać samorządowym wyborom

Prawnicy Koronawirus

Dyskusja nad tym, jak przeprowadzić zgromadzenia w poszczególnych izbach oraz Krajowy Zjazd Adwokatury - będzie tematem wtorkowego posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, z udziałem wszystkich dziekanów. Transmisja online nie oznacza bowiem udziału w obradach online. Prawo.pl ustaliło, że trwają też rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

18.08.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski