Sąd odmawia aresztowania Krauze, Giertychowi prokuratura zabrania wykonywania zawodu

Wymiar sprawiedliwości

Poznański sąd rejonowy nie uwzględnił w sobotę wieczorem wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie Ryszarda Krauze i czterech innych podejrzanych ws. wyprowadzenia pieniędzy ze spółki Polnord. W stosunku do Romana Giertycha zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 5 mln zł poręczenia, zawieszenia w czynnościach adwokata, zakazu opuszczania kraju i dozoru policji.

17.10.2020

Izba Dyscyplinarna trzy razy uchylała immunitety w trybie 24-godzinnym

Wymiar sprawiedliwości

Wraz ze zmianami legislacyjnymi z lutego 2020 roku w Sądzie Najwyższym pojawiły się zupełnie nowe postępowania przypominające postępowania aresztowe w sądach rejonowych. To procedura zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego lub prokuratora ujętego na gorącym uczynku, która wymaga podjęcia decyzji w ciągu 24 godzin. Wszystkie dotychczasowe przypadki dotyczyły prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

17.10.2020

RPO chce odroczenia rozprawy ws. przedłużenia jego kadencji

Wymiar sprawiedliwości

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny powinien odroczyć rozprawę wyznaczoną na 20 października i to co najmniej do 12 listopada. Wskazuje przy tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może się ona odbyć wcześniej niż po 30 dniach od doręczenia uczestnikom zawiadomienia o terminie. Jemu doręczono je zaś 13 października.

17.10.2020

Sąd rozpozna w piątek wniosek o areszt wobec L. Czarneckiego

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia ma w piątek przed południem rozpoznać wniosek Prokuratury Regionalnej o aresztowanie Leszka Czarneckiego, podejrzanego w sprawie tzw. afery GetBack. Biznesmen może ukrywać się za granicą, zgoda sądu na jego aresztowanie jest więc niezbędna, aby można było wystąpić o wydanie listu gończego za podejrzanym, a następnie także Europejskiego Nakazu Aresztowania.

16.10.2020

Kuratorzy zaniepokojeni propozycjami zmian w Kpk

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by kurator społeczny był jedną z osób, która będzie mogła uczestniczyć w procesie nastolatka, który nie ukończył 18 lat, jako swoisty gwarant jego bezpieczeństwa procesowego. Kuratorzy mają jednak wątpliwości, w ich ocenie taki zapis jest niespójny - choćby z ustawą o kuratorach sądowych.

16.10.2020

Prezes NRA: Adwokatura będzie bronić praw Giertycha

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka z "najdalej idącym niepokojem" przyjęła informację o czwartkowym zatrzymaniu przez CBA adwokata Romana Giertycha. W swoim stanowisku jej prezes adwokat Jacek Trela podkreślił, że wiąże się to bowiem z możliwym naruszeniem tajemnicy adwokackiej obejmującej sprawy jego klientów.

15.10.2020

Adwokat Roman Giertych zatrzymany przez CBA

Wymiar sprawiedliwości

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek adwokata Romana Giertycha. Ma to związek - według Biura - ze śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW. W grę wchodzą zarzuty działania na szkodę spółki, przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. Razem z prawnikiem został zatrzymany m.in. biznesmen Ryszard K. Prokuratura ma 48 godzin na przedstawienie im zarzutów.

15.10.2020

Trzy Polki w europejskim konkursie promującym prawniczki LegalTech

LegalTech

Jeszcze do 18 października można oddać głos w konkursie European Women of Legal Tech 2020. Wśród 150 kobiet działających na rzecz nowych technologii w branży prawniczej są aż trzy z Polski. To: Katarzyna Abramowicz, Paulina Jeznach i Kamila Kurkowska.

15.10.2020

Kancelaria Porwisz i Partnerzy doradcą prawnym Enea Połaniec

Rynek

ENEA Centrum Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg na panel doradców prawnych dla ENEA Połaniec S.A. Wśród 6 wybranych kancelarii prawnych po raz kolejny znalazła się także kancelaria Porwisz i Partnerzy. Planowane doradztwo obejmie prawo energetyczne, prawo spółek handlowych, prawo zamówień publicznych oraz prawo cywilne.

15.10.2020

NIK: Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy do poprawy

Policja

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak wygląda system szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Okazuje się, że na podstawowym poziomie funkcjonariusze są dobrze przygotowani do pełnienia służby. Brakuje jednak odpowiedniej liczby szkoleń specjalistycznych. Istotnym problemem jest też brak spójnych systemów szkoleń, powiązanych ze ścieżką rozwoju zawodowego.

15.10.2020

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie "króla reprywatyzacji"

Wymiar sprawiedliwości

Półtora roku więzienia - to w ocenie Prokuratora Generalnego zbyt niska kara dla Marka M., skazanego w jednej z warszawskich spraw reprywatyzacyjnych. W kasacji skierowanej do Sądu Najwyższego wskazuje na błąd popełniony przez sąd pierwszej instancji, który następnie - w jego ocenie - utrwalił sąd odwoławczy, poprzez nieprawidłową kontrolę.

15.10.2020

Rusza kolejny konkurs na wschodzące gwiazdy rynku prawniczego

Prawnicy

Młodzi prawnicy, którzy postawą społeczną, wiedzą i przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, mają szanse na wyróżnienia w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”. Rozpoczęła się właśnie dziewiąta edycja tego konkursu, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Uczestników można zgłaszać do 31 października.

15.10.2020

W maseczce, czy bez - dla "zera tolerancji" podstawa wątpliwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Druga fala COVID-19 stała się już faktem, a rząd próbuje ratować sytuację obostrzeniami. Na top liście ponownie znalazły się maseczki, choć to czy można egzekwować ich noszenie, nadal budzi ogromne wątpliwości. Część prawników podstawy widzi - m.in. z powodu żółtej strefy obowiązującej już w całym kraju, inni mówią wprost: służby mogą co najwyżej pouczyć, do mandatu nie mają podstawy.

15.10.2020

Spór o to, czy uchwała bez uzasadnienia zawiesza Beatę Morawiec

Prawo karne

Zdaniem obrońców Beaty Morawiec, której Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet i zawiesiła w czynnościach z obniżeniem wynagrodzenia - uchwała nie działa natychmiast. Aby uchwała miała moc prawną musi zostać sporządzona na piśmie i doręczona" zainteresowanej. Adam Tomczyński ogłosił samą sentencję, a potem podał ustne motywy wyroku.

14.10.2020

Komitet Helsiński: Postępowanie wobec sędzi Morawiec ma zastraszyć prawników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sposób prowadzenia sprawy, a także dotkliwość ekonomicznych sankcji tymczasowych dla sędzi Beaty Morawiec, nasuwają wniosek, że samo rozpoczęcie sprawy i trwanie procedury  są traktowane jako środek zastraszenia środowisk prawniczych - stwierdza Komitet Helsiński w Polsce.

14.10.2020

Skazany za brutalne zabójstwo przedterminowo zwolniony – skarga nadzwyczajna prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Przemysław Ł. został prawomocnie skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności m.in. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jak ustalono zadał pokrzywdzonej około 160 ciosów nożem, a następnie podpalił zwłoki. Mimo że sąd penitencjarny odmówił mu warunkowego zwolnienia, apelacyjny zmienił to postanowienie. Teraz Prokurator Generalny wnosi skargę nadzwyczajną.

14.10.2020

Uzasadnienie metodą "kopiuj-wklej" - Sąd Najwyższy uwzględnił kasację

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa dotyczyła powództwa Skarbu Państwa-Naczelnika Urzędu Skarbowego o uznanie czynności zniesienia współwłasności nieruchomości pomiędzy podatnikiem a jego małżonką za bezskuteczną. RPO skierował skargę kasacyjną bo miał wątpliwości co do uzasadnienia sądu drugiej instancji. W jego ocenie całkowicie „przekleił” on lub przepisał treść pisma powoda, łącznie z... literówkami.

14.10.2020

Punkty karne do podważenia? Podstawa w ustawie jest, rozporządzenia nie ma

Prawnicy Policja

Przy pracach nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców uchylono część przepisów dotyczących wymierzania punktów karnych. Mimo, że zmiany mają już dwa lata, nie ma do nich rozporządzenia. Powstała luka prawna wymagająca pilnej korekty. Prawnicy wskazują, że kierowcy mogą odmawiać przyjęcia mandatu, a nawet próbować wznawiać zakończone już prawomocnie postępowania.

14.10.2020

Wraca sprawa umów o pracę dla adwokatów - warszawski samorząd zdecydowanie na "tak"

Prawnicy Strefa aplikanta Prawo pracy

Blisko 90 proc. adwokatów i aplikantów, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, chce podjęcia działań zmierzających do cofnięcia zakazu zatrudnienia na umowę o pracę. Teraz - jak mówią organizatorzy badania - czas na ruch ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej i szerszą dyskusję nad zmianami w tym zakresie.

14.10.2020