Polscy prawnicy mają nadal tendencję do stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego w...
Rafał Bujalski
22.06.2015
Jest spornym w orzecznictwie, jakie obowiązki ciążą na kuratorze nieobecnej strony postępowania...
Aleksandra Partyk
22.06.2015
70 proc. sędziów, którzy dopiero odebrali nominacje, składa wnioski o przeniesienie na inne miejsce...
Krzysztof Sobczak
22.06.2015
Prawnicy
Członkowie Stowarzyszenia Praw Ojca dostali zgodę na pikietę w Katowicach. Pikieta odbędzie się 23...
Krzysztof Sobczak
21.06.2015
Niespełna 2 tysiące radców prawnych na 15 tys. uprawnionych zadeklarowało chęć prowadzenia spraw...
Krzysztof Sobczak
21.06.2015
Rynek
Minister sprawiedliwości Borys Budka zlecił już prace w resorcie nad zmianą rozporządzenia w...
Krzysztof Sobczak
21.06.2015
Prof. Teresa Liszcz jest przeciwna wprowadzeniu ewidencji czasu pracy sędziego. - Gdyby wprowadzić...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.06.2015
Nowe przepisy przewidują penalizację czynu polegającego na prowadzeniu w ruchu wodnym statku lub...
Adam Bochentyn
21.06.2015
W lipcu wejdą w życie przepisy, które zobowiążą gminy do zgłaszania dłużników alimentacyjnych do...
Monika Sewastianowicz
21.06.2015
Zmodyfikowany wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym reguluje nowe...
Łukasz Jezierski
20.06.2015
W mojej ocenie system dozoru elektronicznego jest rozwiązaniem, które sprawdziło się w warunkach...
Krzysztof Sobczak
20.06.2015
Większość Polaków wie co to jest system dozoru elektronicznego, ale nie docenia jego znaczenia jako...
Krzysztof Sobczak
20.06.2015
Naruszenie jednego układu urbanistycznego zabytkowych budynków w Krakowie - klasztoru i drukarni...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2015
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko sześciu...
Rafał Bujalski
20.06.2015
Tego rodzaju wnioski można wyciągnąć z nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,...
Krzysztof Sobczak
19.06.2015
Na kary grzywny 5 tys. zł i 3 tys. zł skazał w piątek szczeciński sąd rejonowy organizatora...
PAP
19.06.2015
Osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności...
Krzysztof Sobczak
19.06.2015
Określenie praw i obowiązków znalazcy rzeczy, a w szczególności przechowywania znalezionych rzeczy,...
Krzysztof Sobczak
19.06.2015
Dwie kobiety, obywatelka Polski i Wielkiej Brytanii, oraz ich dziecko złożyły skargę przeciwko...
Krzysztof Sobczak
19.06.2015
W 2009 roku asystent sędziego zarabiał 86 proc. przeciętnej płacy. W 2015 roku wskaźnik ten spadł...
Krzysztof Sobczak
19.06.2015
Prawnicy
Eksperci podatkowi mają więcej pracy. To efekt m.in. ożywienia gospodarczego i aktywności fiskusa -...
Krzysztof Sobczak
19.06.2015
Rynek
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał 11 czerwca br. uchwałę, zgodnie z którą stwierdzenie...
Aleksandra Partyk
19.06.2015
Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, powołano komisję egzaminacyjną do...
Marcin Krudysz
18.06.2015
Prawnicy
W Lublinie otwarty został w czwartek 18 czerwca Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy...
Krzysztof Sobczak
18.06.2015
Upowszechnienie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej i obniżenie kosztów jego...
Krzysztof Sobczak
18.06.2015
KRRiT podniosła stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego - za używanie odbiornika radiofonicznego o...
Adam Bochentyn
18.06.2015
Władze Belgii nałożyły areszt na mienie państwowe Federacji Rosyjskiej znajdujące się w dyspozycji...
Krzysztof Sobczak
18.06.2015
Stosowany od pięciu lat system dozoru elektronicznego to bardzo udana forma wykonywania kary. Bez...
Krzysztof Sobczak
18.06.2015
Spółka Telewizja Niezależna S.A., nadawca programu Telewizja Republika, została ukarana przez KRRiT...
Justyna Gryczka-Jezierska
18.06.2015
Od 18 maja do 17 czerwca liczba wypadków spadła o 65 w porównaniu z 31-dniowym okresem...
Krzysztof Sobczak
18.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski