Jak pisze "Rzeczpospolita", projekt ma szybką ścieżkę legislacyjną, musi bowiem wejść w życie 25 listopada br. Tego dnia zacznie obowiązywać inna nowela tej ustawy z 10 lipca 2015 r., która tworzy Listę Skarbów Dziedzictwa jako rodzaj ochrony zabytków ruchomych. Będą na nią trafiały zabytki o szczególnej wartości dziedzictwa kulturowego. W tym celu minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie wydawał decyzję z urzędu albo na wniosek właściciela tej wartościowej rzeczy.

Problem jednak w tym, że nowela z 10 lipca 2015 r. budziła poważne wątpliwości konstytucyjne. Chodzi o wpis z urzędu zabytku ruchomego na Listę Skarbów Dziedzictwa (bez zgody lub nawet przy wyraźnym sprzeciwie właściciela lub posiadacza zabytku). Z tego powodu prezydent RP Bronisław Komorowski nie podpisał tej noweli, tylko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
TK uznał jednak 25 maja 2016 r., że nowela z 10 lipca 2015 r. nie narusza konstytucji. Następnie podpisał ją obecny prezydent RP Andrzeja Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia br. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Renata Krupa-Dąbrowska