Taką m.in. opinię wyrazili uczestnicy odbywającego się od piątku do niedzieli na Uniwersytecie Gdańskim Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii.
I dodali w przyjetej uchwale, że "Uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii dają wyraz negatywnej ocenie jakości stanowionego obecnie prawa karnego materialnego i procesowego, w tym w szczególności ze względu na jego sprzeczność z konstytucyjnymi podstawami.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", w uchwale nie ma informacji, o które konkretnie przedsięwzięcia legislacyjne chodzi, ale z dyskusji wynikało, że m.in. o przyjęty ostatnio rząd przyjął projekt zmiany kodeksu karnego przewidujący, że za oszustwa na podatku VAT będzie można dostać 25 lat więzienia. Więcej>>