Obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat, jeżeli sąd rodzinny wyrazi na to zgodę. Do Senatu wpłynęła petycja, by rozszerzyć ten przepis także na mężczyzn.

"Mając na względzie w szczególności zasadę niedyskryminacji, wydaje się zasadnym rozszerzenie możliwości uzyskania sądowego zezwolenia na zawarcie małżeństwa w wieku szesnastu lat na mężczyzn." - oceniają autorzy projektu.

Oznaczałoby to rozszerzenie kategorii osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, ponieważ zawarcie małżeństwa przez małoletniego jest wyjątkiem od konieczności ukończenia 18. roku życia. Na najbliższym posiedzeniu Senatu odbędzie się drugie czytanie projektu.