Nadmiernie rozbudowany nadzór nad komornikami i niejasny status tego zawodu - takie zarzuty wobec...
PAP
29.12.2016
Przepisy o zniesieniu obowiązku meldunkowego mają być uchylone, ale jednocześnie zameldowanie się...
Andrzej Perzyna
29.12.2016
Do ważnych dla prawników umiejętności praktycznych zalicza się umiejętności komunikacyjne, które...
Krzysztof Sobczak
29.12.2016
Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że przy ustalaniu stopnia przyczynienia się uczestników wypadku do...
Krzysztof Sobczak
29.12.2016
W lubelskiej delegaturze Prokuratury Krajowej toczy się postępowanie w sprawie korupcji w Sądzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.12.2016
Poprzedni prezes wyznaczał składy niezgodne z konstytucją, ale nie ma już śladu po kryzysie w...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Agenci CBA przeszukali dziś gabinety dyrektorów w siedmiu sądach: Apelacyjnym we Wrocławiu, Sądach...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Kancelaria Hogan Lovells była doradcą prawnym Przewozów Regionalnych sp. z o.o. przy finansowaniu...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Rynek
Sąd Apelacyjny uznał, że zapis na sąd polubowny zawarty w umowie spółki z o.o., której wspólnikami...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.12.2016
Prawo do wyrażania swoich opinii jest jednym z zasadniczych fundamentów demokratycznego...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prokuratury o odmowie śledztwa w sprawie działań MON z...
PAP
28.12.2016
Doszło do przedawnienia roszczenia - tak wojewoda podlaski uzasadnił odmowę możliwości wypłaty...
PAP
28.12.2016
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowe przepisy, zgodnie z którymi wydawanie dzieci za granicę...
PAP
28.12.2016
Utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który ma przejąć zadania Agencji...
PAP
28.12.2016
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, na jakim...
PAP
28.12.2016
Do 30 stycznia 2017 r. warszawski sąd odroczył proces w sprawie żądania 9 mln zł zadośćuczynienia...
PAP
28.12.2016
Zdaniem Naczelniego Sądu Administracyjnego jednorazowa opłata planistyczna obciążająca właściciela...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Nowoczesna skieruje wniosek dowodowy do prokuratury związany z nieprawidłowościami podczas...
PAP
28.12.2016
Prezes UOKiK chce zmienić wytyczne dotyczące karania za łamanie przepisów. Pułap wyjściowy wzrośnie...
PAP
28.12.2016
Połączenie kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia nie powoduje, że tracą one swój...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Zaproponowane regulacje będą stanowiły dla wierzycieli barierę w dochodzeniu roszczeń na drodze...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Propozycje zmian w Kodeksie karnym mające na celu wyeliminowanie uchylania się od obowiązku...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku PGNiG o zawieszenie wykonania...
PAP
28.12.2016
Jeśli okaże się, że ubezpieczyciele zmówili się, co do poziomu cen polis komunikacyjnych, kary mogą...
PAP
28.12.2016
Gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w formie dochodzenia, zażalenie na odmowę...
Krzysztof Sobczak
28.12.2016
Ponad połowa osób przetrzymywanych w amerykańskich więzieniach nie została prawomocnie skazana....
PAP
28.12.2016
Komornik będzie mógł nałożyć karę na nierzetelnego wierzyciela. Ma to ograniczyć liczbę...
Monika Sewastianowicz
28.12.2016
Donald Trump mianował głównego prawnika swego biznesowego imperium Trump Organization Jasona...
PAP
27.12.2016
Prawnicy
Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii prawnej Greenberg Traurig doradzało Invesco Real...
Krzysztof Sobczak
27.12.2016
Rynek
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. ułatwi dostęp do sądów...
Krzysztof Sobczak
27.12.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski