W piątek w Sejmie minister rolnictwa Jurgiel przedstawił informację z realizacji "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" obejmujący okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r.

Czytaj: Ustawa ograniczająca obrót ziemią uchwalona>>

Jak wyjaśnił Jurgiel, program obejmuje: wspólną politykę rolną w ramach Unii Europejskiej i współpracę międzynarodową; poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. "Odrębne miejsce zajmują w programie: rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna, funkcjonowanie instytucji i administracji rolniczej, a ponadto edukacja i gospodarka ziemią oraz nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa" - mówił posłom Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na początku kadencji kierownictwo ministerstwa "podjęło pilne decyzje o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej, które były długo wyczekiwane przez rolników". "Już z końcem kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wcześniejsze przepisy prawne nie były skuteczne wobec spekulacyjnego nabywania ziemi rolnej. Nowe rozwiązania ustawowe dotyczące obrotu ziemią doprowadziły do unormowania sytuacji, do zatrzymania galopady cen, a w efekcie do zwiększenia dostępności gruntów rolnych na potrzeby rolników" - mówił Jurgiel, który fotel szefa resortu objął w listopadzie 2015 roku.

Jak wskazał, celem strategicznym polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości jest ochrona i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych. "Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za tym, aby w strukturze agrarnej Polski dominowały gospodarstwa rodzinne. Stanowią one dobry przykład wspólnoty: łączą elementy pracy, kapitału, wychowania, wzajemnej pomocy oraz przekazywania wartości religijnych i kultury polskiej. Konstytucja RP podkreśla ich fundamentalne znaczenie" - tłumaczył. Jak dodał, wszystkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizują założenia Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. "Ponieważ obietnice wyborcze są dla nas zobowiązaniem, stopniowo wprowadzamy je w życie" - podkreślił.

Minister zaznaczył, że Polska żywność od lat zyskuje coraz większe uznanie na światowych rynkach, o czym świadczy rosnący eksport produktów rolno-spożywczych, który w roku 2015 wyniósł blisko 24 mld euro. Zdaniem ministra w tym roku wpływy z eksportu mają być jeszcze większe.

Minister przypomniał, że resort był inicjatorem dwóch specustaw rządowych mających za zadanie łagodzenie skutków ASF. Na początku września 2016 roku weszła w życie jedna z nich, która ułatwia zagospodarowanie zdrowego mięsa wieprzowego z obszaru występowania ASF (afrykański pomór świń). Natomiast druga ustawa zawiera rozwiązania usprawniające działania Inspekcji Weterynaryjnej.

Podkreślił, że dzięki jego interwencji oraz intensywnej pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy ucierpieli przez suszę, otrzymali na czas zaliczki, a przy tym środki finansowe przeznaczone na nie wzrosły z 1,4 mld zł do 2,68 mld zł. Jak dodał, wobec trudnej tegorocznej sytuacji na rynkach rolnych, zdecydował o przeprowadzeniu "wielkiej operacji finansowej", czyli przyspieszeniu wypłat zaliczek do wszystkich rodzajów płatności w wysokości 70 proc. całkowitej kwoty.

Z danych resortu wynika, że od l8 listopada 2015 r. do dnia 4 listopada 2016 r, Sejm uchwalił 14 ustaw z zakresu działalności ministerstwa, z czego sześć to projekty poselskie, w tym pięć ustaw implementujących prawo Unii Europejskiej. Z kolei Rada Ministrów przyjęła siedem projektów ustaw z zakresu działania ministerstwa. Obecnie w resorcie toczą się prace nad 10 projektami ustaw. Jak przekazał minister Jurgiel, resort przygotował projekty dotyczące m.in. Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, Polskiej Akademii Spożywczej, platformy żywnościowej.

"Spełniając obietnicę wyborczą rząd pod koniec marca 2016 roku przyjął projekt ustawy o ubezpieczeniach roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Na mocy ustawy rząd przeznaczy ponad 917 mln zł na uzupełnienie składek w przyszłym roku. Tym sposobem ubezpieczenia rolnicze staną się tańsze, dostępniejsze i będą coraz bardziej powszechne. Około 65 proc. składki każdego ubezpieczenia pokryje budżet państwa" - powiedział Jurgiel.

Jurgiel przypomniał też o planach likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, w celu - jak powiedział minister - zmniejszenia biurokracji. Ich zadania ma przejąć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie wystąpień klubowych opozycja krytykowała głównie ustawę o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi oraz walkę z ASF - ich zdaniem niewystarczającą. (PAP)