Jak poinformowała Krajowa Rada Radców Prawnych, w środę 14 grudnia został złożony w Kancelarii Prezydenta RP list dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jego autorzy zwracają uwagę, że regulacja ta wprowadza do polskiego systemu prawnego bardzo niebezpieczne z punktu widzenia wszystkich obywateli rozwiązanie. Od 1 stycznia 2017 roku przepisy wprowadzają solidarną odpowiedzialność pełnomocników wraz z podatnikiem do kwoty 500.000,- zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 96 ust. 4b ustawy o podatku VAT).

Prezes KRRP Maciej Bobrowicz w liście pisze, że radcowie prawni świadcząc usługi dla swoich klientów pomagają im w tworzeniu podmiotów gospodarczych. Samorząd radcowski stoi na stanowisku, że nieuzasadnione jest rozwiązanie powodujące nałożenie na radców prawnych solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika powstałe w ciągu następnych 6 miesięcy – zwłaszcza, że może dojść do sytuacji, gdy byli pełnomocnikami jedynie w trakcie postępowania rejestracyjnego i nie mają wpływu na jego dalsze działania lub brak takich działań.
- Żadna obowiązująca w Polsce procedura cywilna, karna, administracyjna, a także jak do tej pory podatkowa, nie przewiduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pełnomocnika w związku z działaniami swojego klienta. Nie istnieją też żadne powody, do tego aby ustawodawca w tym konkretnym przypadku zrównywał osobę pełnomocnika z klientem w imieniu którego ten działa, przewidując ich odpowiedzialność grupową – stwierdza szef samorządu radców prawnych .

Maciej Bobrowicz prosi prezydenta, żeby skierował ustawę do sejmu w celu jej ponownego rozpatrzenia i wykreślenia tego krytykowanego przepisu z ustawy o VAT i z Ordynacji podatkowej.