1 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
42. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich .
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
47. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Proces karny. Zarys systemu.
Autorzy: Piotr Hofmański, Stanisław Waltoś.
Rok wydania: 2016.
Wydanie trzynaste w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Nie bez powodu zatem okładka nowego wydania może się kojarzyć do pewnego stopnia z okładką wydania dwunastego. Minorowy zaś jej nastrój wyraża żal za utraconą szansą rzetelnego wypróbowania nowego kształtu kontradyktoryjności w praktyce sądowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Seria z Paragrafem - PAKIET - Prawo cywilne i karne. Zbiory przepisów.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
Stan prawny: Prawo cywilne - 15 października 2016 r. Prawo karne - 21 października 2016 r. 

5. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.
Autorzy: Henryk Pietrzkowski.
Rok wydania: 2016.
Publikacja ta przygotowana została dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, występujących przed sądami w sprawach cywilnych. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa cywilnego.

 

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
Henryk Pietrzkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł