Rzecznicy: praw dziecka i praw obywatelskich apelują do szefowej MRPiPS o wprowadzenie systemu...
PAP
06.11.2016
PO, Nowoczesna i PSL są za odrzuceniem projektu PiS wprowadzającego m.in. nowe zasady wyłaniania...
PAP
05.11.2016
Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przyznał w wywiadzie dla belgijskiego dziennika Le...
PAP
05.11.2016
Senat nie wprowadził w piątek poprawek do uchwalonej tego samego dnia przez Sejm ustawy o wsparciu...
PAP
05.11.2016
Prokurator będzie mógł wstrzymać proces karny i jednocześnie zdecydować o uchyleniu wyroku sądu...
Krzysztof Sobczak
05.11.2016
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski usłyszał 4 zarzuty przekroczenia uprawnień...
Krzysztof Sobczak
05.11.2016
Możliwość zakładania darmowych rachunków płatniczych, łatwiejszego przenoszenia się z banku do...
PAP
05.11.2016
Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,...
PAP
04.11.2016
Raport Komitetu Praw Człowieka ONZ ma ogromne znaczenie dla międzynarodowej pozycji Polski oraz...
PAP
04.11.2016
Komitet Praw Człowieka ONZ opublikował na swojej stronie internetowej dokument, w którym ogłosił...
Krzysztof Sobczak
04.11.2016
Strona polska nie dostrzega prawnych możliwości realizacji zaleceń, co wynika w pierwszym rzędzie z...
Krzysztof Sobczak
04.11.2016
Dziennikarze śledczy mają prawo stawiać hipotezy, ale w procesach cywilnych nie sprawdza się, czy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2016
Sejm przyjął w piątek ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która wprowadza m.in....
PAP
04.11.2016
Sejm skierował w piątek do prac w komisji rządowy projekt ustawy, który zakłada powołanie Wojsk...
PAP
04.11.2016
Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH) zaapelowała w piątek do Unii Europejskiej o podjęcie...
PAP
04.11.2016
Sejm uchwalił w piątek ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Przewiduje ona m.in.,...
PAP
04.11.2016
Sejm przyjął w piątek nowelizację kilku ustaw, która m.in. wprowadza jawność oświadczeń majątkowych...
PAP
04.11.2016
Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o ochronie zabytków znajdującej się obecnie w okresie...
PAP
04.11.2016
Jeżeli dany artykuł rolno-spożywczy powstał w Polsce i z rodzimych składników, to producenci będą...
PAP
04.11.2016
Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego zakłada nowela...
PAP
04.11.2016
Sejm przyjął w piątek drobne senackie poprawki do tzw. małej ustawy o innowacyjności. Ustawa...
PAP
04.11.2016
Od 1 stycznia 2017 r. osobie, która wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a...
Krzysztof Sobczak
04.11.2016
Maciej Bobrowicz został wybrany na stanowisko prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Głosowało na...
Krzysztof Sobczak
04.11.2016
Prawnicy
Wykonanie zaleceń KE oznaczałoby naruszenie przez organy państwa obowiązującej konstytucji i...
PAP
04.11.2016
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny poparła w czwartek wieczorem kilkanaście poprawek...
PAP
04.11.2016
Nie walczymy z Google'm, chcemy uporządkować wzajemne relacje, bo choć czytelników treści prasowych...
PAP
04.11.2016
PO i Nowoczesna chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu rządowego projektu, który zakłada powołanie...
PAP
04.11.2016
Zdaniem Rady Legislacyjnej projekt zmian w kodeksie karnym przewidujący wysokie sankcje za...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2016
Tylko nieco ponad 10 proc. młodych prawników przeszło pierwszy etap egzaminu na aplikację ogólną...
Krzysztof Sobczak
04.11.2016
Prawnicy
W dniu 3 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...
Krzysztof Sobczak
04.11.2016