Grupa 50 parlamentarzystów PiS wystąpiła do TK z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których Małgorzata Gersdorf została powołana na funkcję pierwsza prezes Sądu Najwyższego. - Dokonaliśmy analizy, kwerendy przepisów prawa, na podstawie którego działa wymiar sprawiedliwości, a także Sąd Najwyższy. Ku naszemu zdumieniu znaleźliśmy tam przepisy i rozwiązania, które w naszej ocenie budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia zgodności wyboru prezesa Sądu Najwyższego z artykułami w konstytucji, a w szczególności z art. 183 konstytucji - mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Więcej: PiS sprawdzi, czy prof. Gersdorf jest legalnie I prezesem SN>>

- Wybór I prezesa od 15 lat odbywa się na tej samej podstawie prawnej. Dotychczas nikt nie zgłaszał niezgodności z Konstytucją regulaminu SN. To próba wywierania nacisku na I prezes SN i zdezawuowania pierwszej prezes - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.  Zdaniem rzecznika zasady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zostały  jednoznacznie określone normatywnie w: Konstytucji (art. 183 ust 3 Konstytucji),  w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz – zgodnie z jednoznacznym upoważnieniem ustawowym – uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
Więcej: Rzecznik SN: bezpodstawny zarzut wadliwości wyboru prof. Gersdorf>>

- Działania zmierzające do odwołania prof. Małgorzaty Gersdorf z funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wpisują się w prowadzoną przez PiS kampanię przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Fundacja podkreśla, że ataki na wymiar sprawiedliwości tworzą fałszywy obraz rzeczywistości, który ma na celu podważenie zaufania społecznego do jednego z fundamentów demokratycznego państwa prawa. - Pod pretekstem walki z patologiami oraz demokratyzacji sądownictwa, doprowadzą one do faktycznej likwidacji niezależności wymiaru sprawiedliwości, co w konsekwencji trwale zagrozi poszanowaniu konstytucyjnych wolności i praw jednostki – wskazano w stanowisku.
Więcej: Fundacja Helsińska: teraz atak na I prezes SN>>

Czytaj: Po raz pierwszy kobieta na czele Sądu Najwyższego>>

LEX Sędzia 2017