W rozporządzeniu z 3.10.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2016 r. poz. 1668) Minister Sprawiedliwości obniżył stawki adwokackie.

Naczelna Rada Adwokacka we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę na brak przesłanek prawnych i ekonomicznych do dokonania obniżek. Adwokatura zwraca się do TK o zbadanie, czy minister dopełnił delegacji ustawowej i wziął pod uwagę, że ustawa z 26.05.1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 615) przewiduje, że Minister Sprawiedliwości określa stawki minimalne za czynności adwokackie mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Zdaniem adwokatów, nie doszło do deflacji czy zmniejszenia nakładu pracy adwokatów, które mogłyby być argumentem do obniżenia stawek adwokackich.

Źródło: www.adwokatura.pl,