Rada Mediów Narodowych ma przyjąć uchwałę o lustracji dziennikarzy. To apel do prezesów mediów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2017
Naczelna Rada Adwokacka pracuje nad zmianami w zasadach promocji i reklamy swoich usług. Budowanie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2017
Nie tylko tradycyjne media, ale i serwisy online, jak Youtube, powinny lepiej chronić mieszkańców...
PAP
26.04.2017
Nie jestem politykiem i nie ubiegam się o stanowiska polityczne - tak rzecznik praw obywatelskich...
PAP
26.04.2017
Reforma sądownictwa nie zwolni, chcemy, by polskie sądownictwo działało sprawnie i będzie tak m.in....
PAP
26.04.2017
Na podstawie postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. oraz 23 marca 2017...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2017
Prawnicy
Rozpatrując kilka połączonych skarg wniesionych przez więźniów z Rumunii, Europejski Trybunał Praw...
PAP
25.04.2017
Ubezwłasnowolnienie w obecnym kształcie ogranicza konstytucyjne prawo do sądu - napisał Rzecznik...
PAP
25.04.2017
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PKN Orlen 750 tys. zł kary za niedopełnienie obowiązku...
PAP
25.04.2017
Ustawa o równym traktowaniu najszerzej chroni osoby dyskryminowane ze względu na rasę, pochodzenie...
PAP
25.04.2017
W 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała żonę swojego wiceprzewodniczącego, sędziego płk. Piotra...
PAP
25.04.2017
Prawnicy
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza nową...
PAP
25.04.2017
Z uzasadnienia projektu nie wynika, dlaczego właściwą stawką określającą dolną granicę opłaty...
Monika Sewastianowicz
25.04.2017
We wtorek 24 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Prokuratury Regionalnej we...
PAP
25.04.2017
Więcej powinniśmy stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne - uważa minister cyfryzacji Anna...
PAP
25.04.2017
Planujemy rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego m.in. na osoby skazane na kary do półtora...
PAP
25.04.2017
W programie wtorkowego posiedzenia rządu jest rozptrzenie projektu nowelizacji ustawy prawo o ruchu...
PAP
25.04.2017
Jeśli sąd pierwszej instancji nie rozpozna istoty sprawy i wyda wadliwe rozstrzygnięcie, to sąd...
25.04.2017
Sąd Najwyższy wkrótce podejmie uchwałę, która określi ramy nowej szkody osobowej, wynikającej z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2017
Średni czas oczekiwania na badanie w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów (OZSS) oraz na...
PAP
25.04.2017
Ponad 2 tys. krzewów marihuany zabezpieczyli policjanci warszawskiego CBŚP na Mazowszu - w...
PAP
25.04.2017
Szef MSZ Witold Waszczykowski powiedział w poniedziałek, że nie ma planu jego odejścia z rządu i...
PAP
25.04.2017
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje, że przestarzałe areszty zostaną zamknięte, a Służba Więzienna...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2017
Do grupy umiejętności praktycznych potrzebnych prawnikom zalicza się obecnie przede wszystkim...
Krzysztof Sobczak
25.04.2017
Zapis statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, który nakazuje uczestnictwo swoich członków w Walnym...
Krzysztof Sobczak
25.04.2017
Mam nadzieję, że sędziowie skutecznie obronią swoją niezależność. Przykłady skutków służalstwa w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2017
Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego w sprawie gruntów warszawskich nie oznacza, że właściciele...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2017
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia wojskowy płk Piotr Raczkowski zostanie...
PAP
24.04.2017
Prawnicy
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZPPM) wraził sprzeciw wobec działań...
PAP
24.04.2017
Za ponad 63 mln zł powstanie w Poznaniu nowa siedziba Sądu Apelacyjnego. Prace nad obiektem przy...
PAP
24.04.2017