Organizatorami konferencji "Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień" są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 Przedstawione zostaną też wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Projektu Europejskiego ACURIA. Dla uczestników zaplanowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony jest kwestiom związanym ze sprzedażą przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym i zabezpieczeniem roszczeń. 
 
W drugim panelu eksperci dyskutować będą m.in. o roli biegłego w postępowaniu upadłościowym i ochronie wierzycieli upadłościowych.