Rada UE przyjęła wczoraj (7 czerwca) podejście ogólne do nowelizacji przepisów o elektronicznym poborze opłat drogowych, która da podstawę prawną do takiej wymiany informacji. Ewentualne skutki administracyjne lub prawne będą zależeć od prawa kraju, w którym należało opłatę uiścić.

Proponowana dyrektywa zwiększy również interoperacyjność elektronicznych systemów poboru opłat w Europie: usunie bariery administracyjne (np. lokalne specyfikacje techniczne) i ułatwi dostawcom takich systemów dostęp do rynku poboru opłat. Celem jest, by kierowcy mogli podróżować po UE i dokonywać opłat za pomocą jednego urządzenia pokładowego, w ramach jednej umowy i jednej faktury.

Dyrektywa ma rozpocząć swoje stosowanie w krajach UE 30 miesięcy po jej wejściu w życie.

Zanim wejdzie w życie, muszą ją zatwierdzić zarówno Rada, jak i Parlament Europejski.

Źródło: europa.eu/newsroom/