Propozycje przedstawił podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum. 

Gwarancja nienaruszalności praw nabytych - m.in. 500 Plus
 
Wśród propozycji pierwszych siedmiu pytań znalazły się m.in. te dotyczące uchwalenia nowej konstytucji lub zmian w obecnej, zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych - takich jak świadczenia 500 Plus oraz konstytucyjnego zagwarantowania członkostwa Polski w UE:
 
1. Czy jest pani/pan za uchwaleniem nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - tak lub nie, bądź zmian w obowiązującej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - tak lub nie?
 
2. Czy jest pani/pan za wprowadzeniem do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji?
 
3. Czy jest pani/pan za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli?
 
4. Czy jest pani/pan za odwołaniem się w preambule konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej do ponad tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
 
5. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych takich jak świadczenia 500 Plus?
 
6. Czy jest pani/pan za zagwarantowaniem konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
 
7. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
 
 Kwestie NATO i bezpieczeństwa polskiej żywności
 
Wśród kolejnych siedmiu znalazły się m.in. pytania o zapisanie gwarancji suwerenności Polski w UE i wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejski, a także o kwestie związane z rolnictwem, wzmocnieniem pozycji rodziny i gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym:
 
Pytanie 8. - Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej i wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?.
 
Pytanie 9. - Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO - w Sojuszu Atlantyckim?.
 
Pytanie 10. - Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?.
 
Pytanie 11. - Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem obok macierzyństwa również ojcostwa?.
 
Pytanie 12. - Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?.
 
Pytanie 13. - Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?.
 
Pytanie 14. - Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?.
 
Pytanie 15. - Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
 
Prezydent: wniosek nie wcześniej niż po 20 lipca
 
Prezydent przypomniał, że rozporządzenie zarządzające referendum publikuje się na co najwyżej 90 dni przed referendum, zaś Senat musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie referendum i ma na to 14 dni. - Biorąc także pod uwagę realia publikacji, powiedzmy sobie otwarcie, nie wyobrażam sobie złożenia wniosku wcześniej, niż po 20 lipca. To jest najwcześniejszy termin - wskazał. 
 
Powiedział też, że jego zdaniem pytań w referendum konsultacyjnym ws. konstytucji nie powinno być więcej niż 10. - Na dziś projekt obejmuje 15 pytań, doszedłem do wniosku, że jestem gotów zgodzić się, aby 15 pytań było zaprezentowanych, dlatego że chcę, aby Rada ten problem przedyskutowała - dodał. 
 
Zaznaczył, że ostateczne pytania będą wtedy, kiedy będzie składany wniosek.