Z brzmienia przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po 30 czerwca 2018 roku nie będzie możliwa dystrybucja znaków, a dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie możliwe.
Od 1 lipca 2018r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

Z brzmienia przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po 30 czerwca 2018 r nie będzie możliwa dystrybucja znaków, a dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie możliwe.
Od 1 lipca 2018r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.E-znaki są możliwe do nabycia:
    - na stronie systemu e–Płatności pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl,
    - w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Podstawa prawna:  Dz.U. z 2016 r. poz.408