Od września zlikwidowane zostaną dwie agencje rolne, w ich miejsce powstanie Krajowy Ośrodek...
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
W dniach 28-31 marca br. na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną zawodowe egzaminy...
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 marca 2017 roku uznał, że ze względu na...
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z 4 grudnia 2015 r., którym skazano Zuzannę M....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.03.2017
Nie tylko właściciel zalanych przez powódź terenów ma prawo do odszkodowania za straty, ale i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.03.2017
Do września kraje UE powinny przejąć w ramach programu relokacji przynajmniej 26 tysięcy uchodźców...
PAP
28.03.2017
Rząd i klub Kukiz 15 proponują ograniczenie kadencyjności władz spółdzielni: rad nadzorczych i...
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
Co do zasady polskie przepisy zabraniają korzystania z prawa do bycia zapomnianym wobec rejestrów...
Rafał Bujalski
28.03.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 marca uznał, że dwuletnie stosowanie w Polsce...
Katarzyna Warecka
27.03.2017
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny USA Jeff Sessions zapowiedział w poniedziałek...
PAP
27.03.2017
Nasze placówki dyplomatyczno-konsularne śledzą i interweniują ws. pojawiających się w mediach...
PAP
27.03.2017
Udział we wspólnocie europejskiego porządku prawnego wymaga respektowania przez władze publiczne...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Realizacja programu Natura 2000; brak wspólnej strategii w przeciwdziałaniu zagrożeniom...
PAP
27.03.2017
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska napisała do wiceprezesa Trybunału Stanisława...
PAP
27.03.2017
Prawnicy
Komisja budżetowa PE poparła w poniedziałek przegląd wieloletniego budżetu UE. Ma to ułatwić Unii...
PAP
27.03.2017
Mamy dzisiaj ekspertyzy mówiące o tym, że Tusk został wybrany w sposób, który można zakwestionować...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
W świetle utrwalonego orzecznictwa odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach...
Krzysztof Kwiatkowski
27.03.2017
Od 24 marca 2017 roku zastępcą Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Prawnicy
Kilkanaście podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych postanowiło założyć związku...
27.03.2017
Rynek
Warszawski Sąd Okręgowy prawomocnie uniewinnił w poniedziałek Marka Tatałę, aktywistę miejskiego...
PAP
27.03.2017
W ostatnich miesiącach dynamicznie rośnie zainteresowanie polisami od cyberryzyka. Zdaniem...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Lada chwila pod obrady Sejmu ma trafić poselski projekt łączący Komisję Nadzoru Finansowego z...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Sąd Najwyższy zajmował się dwukrotnie problemem zdolności upadłościowej jako przedsiębiorcy....
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Senacki projekt zmian w ustawie o zakazie propagowania komunizmu daje wojewodzie prawo do nakazania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2017
Rada Legislacyjna uważa, że rządowy projekt ustawy o dokumentach publicznych zawiera przepisy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2017
Zawarcie w umowie o roboty budowlane klauzuli, która określa 28 dniowy termin do zgłaszania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2017
Podział zamówienia na dostawę systemu informacji prawnej na części może pomóc w osiągnięciu celu...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo postanowiła sprawdzić, czy jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie...
Krzysztof Sobczak
27.03.2017
Dentons, największa na świecie firma prawnicza, wzmocni swoją obecność w regionach Europy Środkowej...
Krzysztof Sobczak
26.03.2017
Rynek
W chwili obecnej spotkanie z ministrem ani z członkami kierownictwa resortu nie jest możliwe - taką...
Krzysztof Sobczak
26.03.2017