To skutek uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 11 lutego. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego szefa KBW trwać będzie siedem lat.

Jak można przeczytać w komunikacie KBW, Magdalena Pietrzak jest urzędnikiem państwowym i samorządowym; pracowała jako zastępca dyrektora w Departamencie Spraw Parlamentarnych KPRM. Wcześniej była między innymi sekretarzem powiatu łowickiego, gminy Skierniewice i Zduńskiej Woli.

Magdalena Pietrzak była jednym z trzech kandydatów na szefa KBW, przedstawionych Państwowej Komisji Wyborczej - zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego, przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Nie może należeć do partii politycznej, nie może też być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo umyślne skarbowe. Zgodnie z nowymi przepisami PKW może odwołać Szefa KBW przed upływem kadencji w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym oraz innych ustawach.