Według uchwały Forum Współpracy Sędziów z 2 marca 2018 roku, numer 11/18 w sprawie sędziów udzielających poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa opinia publiczna ma prawo poznać nie tylko nazwiska poszczególnych kandydatów, ale również tych sędziów, którzy udzielili im poparcia, aby w ten sposób transparentność działania władzy państwowej mogła być w pełni zrealizowana.
Każdy sędzia, który decyduje się na podejmowanie działań w sferze publicznej poza sądem, powinien czynić to uwzględniając nie tylko przepisy prawa, ale też wartości, które odzwierciedla Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych