Ustawa służyć ma skutecznemu stosowaniu w polskiej przestrzeni prawnej rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO). Projektowane przepisy zastąpią obecnie obowiązująca od 1997 r. ustawę.
- Przyjęty projekt różni się od pierwotngo, gdyż uwzględnione zostały uwagi i opinie zgłoszone na etapie konsultacji - mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasak z Biura Prasowego Ministerstwa Cyfryzacji. - Konsultacje trwały od 13 października 2017 r. w zasadzie - do końca lutego br.

Opinie do projektu zgłosiło 110 organizacji i obywateli, którzy przesłali do ministerstwa 641 uwag.
Małgorzata Kałużyńska-Jasak podkreśla, że pozostały w projekcie przepisy ograniczające stosowanie RODO do małych przedsiębiorców.
W nowo tworzonym prawie ochrony danych osobowych są uregulowane: pozycja ustrojowa organu nadzorczego, zasady nadzoru nad zapewnieniem ochrony danych osobowych, zasady współpracy na rzecz ochrony danych osobowych oraz kary niezbędne dla zapewnienia efektywnego wykonywania nadzoru. Regulacji podlegać będą również bardziej szczegółowe zagadnienia ochrony danych osobowych jak np. zasady akredytacji podmiotów certyfikujących uczestniczących w nowej procedurze certyfikacji.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych., Magdalena Kuba

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz