Rozpoczyna się inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki aktualizowanym na bieżąco...
Patryk Ciurak
14.03.2011
Jesienią minionego roku Krajowa Rada Sądownictwa kolejny raz obradowała nad problemami, które nas,...
Krzysztof Sobczak
13.03.2011
Prawnicy
SLD chce tak zmienić kodeks karny, by prokuratura nie ścigała już z urzędu za obrazę uczuć...
Lex/Lex
13.03.2011
Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego wymaga subtelnie pomyślanych instrumentów. Z jednej bowiem...
Krzysztof Sobczak
13.03.2011
25 krajów UE zgłosiło 150 projektów zmniejszania emisji CO2 oraz wytwarzania energii z zielonych...
Lex/Kancelaria
13.03.2011
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z koniecznością realizacji Gwarancji nr 11 udzielonej...
Jolanta Mazur
13.03.2011
Wydaje mi się, że jest możliwość zbudowania porozumienia z lewicą ws. OFE - powiedział w niedzielę...
Lex/Lex
13.03.2011
Klauzula sumienia dla farmaceutów naruszałaby prawo pacjentek do swobodnego dostępu do środków...
Lex/Lex
13.03.2011
Art. 140 Kodeksu pracy regulujący zadaniowy czas pracy, nie przewiduje konstrukcji "mieszanego...
Wojciech Kowalski
13.03.2011
Jesienią minionego roku Krajowa Rada Sądownictwa kolejny raz obradowała nad problemami, które nas,...
Krzysztof Sobczak
13.03.2011
Skazanie żołnierza zawodowego jest uzasadnionym powodem do zwolnienia go ze służby. Traci bowiem...
Krzysztof Sobczak
13.03.2011
Działania zmierzające do wzmocnienia praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw,...
Krzysztof Sobczak
13.03.2011
Od administracji oczekuje się, że będzie działała podobnie jak firmy prywatne w oparciu o...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Rynek
Prezydent Bronisław Komorowski nie zdecydował jeszcze, czy podpisze ustawę o zmianach w OFE. W...
Lex/Lex
12.03.2011
Za prezydentury Lecha Kaczyńskiego kancelaria adwokacka Marka Dubienieckiego, ojca Marcina, złożyła...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Zarząd Lewiatana powołał na urząd prezesa Sądu Arbitrażowego dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz....
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Prawnicy
Wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta będzie można być tylko przed dwie kadencje - taką zmianą...
Lex/Lex
12.03.2011
Odszkodowanie za szkodę materialną lub niematerialną za bezprawne pozbawienie wolności powinno mieć...
Wojciech Kowalski
12.03.2011
Minister sprawiedliwości ogłosił, że w dniach od 14 do 17 czerwca br. przeprowadzone zostaną...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Nadzwyczajny tryb ułaskawień będących w gestii prezydenta powinien być albo w ogóle przemyślany,...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Barbara świetnie zdała egzamin na aplikację notarialną. Ale Izba Notarialna w Gdańsku - mimo...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Prawnicy
Komisja Europejska zaproponowała zmianę kodeksu granicznego Schengen w celu ułatwienia...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Od administracji oczekuje się, że będzie działała podobnie jak firmy prywatne w oparciu o...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Rynek
Minister sprawiedliwości ogłosił, że w dniach od 14 do 17 czerwca br. przeprowadzone zostaną...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną....
Jolanta Mazur
12.03.2011
Już w najbliższy wtorek, czyli 15 marca, mija termin na składanie przez przedsiębiorców...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Udzielone pożyczki mogą stanowić sporadyczną usługę finansową, jeżeli tylko mają charakter...
Michał Malinowski
12.03.2011
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację w sprawie bezumownego korzystania z lokalu użytkowego przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2011
Nie pierwszy raz ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karno-administracyjną przewidując...
Krzysztof Sobczak
12.03.2011
Zarząd Lewiatana powołał na urząd prezesa Sądu Arbitrażowego dr Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz....
Krzysztof Sobczak
12.03.2011